x-company

7.7DramaAction201512 år

Fem rekryter bryter med sina gamla liv för att tränas på hemliga Camp X och skickas ut i ett krig utan regler. Följ kampen mot terror och de små men ack så viktiga hjältarna som banade väg för förändring.