The Hurt Locker

7.5ThrillerAction20082 h 5 min

I krigets kaos tvingas en bombstyrka på uppdrag i Irak till en farlig katt-och-råtta-lek i en stad där alla skulle kunna vara fienden och allt skulle kunna vara en bomb.