Dataskydd och Viaplay

Vi värdesätter ditt förtroende för oss.

1. Inledning

Viaplay är en tjänst som tillhandahålls av Viaplay Group Sweden AB, organisationsnummer 556304-7041, (“Viaplay Group“) med adress Box 171 04, 104 62 Stockholm, Sverige. Viaplay Group är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter när du använder Viaplay och kommer att behandla dina personuppgifter så som beskrivs nedan.

Din rätt till integritet och dina personuppgifter är en prioritet för oss i allt vi gör. Vårt mål är att ge dig den bästa streamingtjänsten med innehåll skräddarsytt och anpassat bara för dig. För att kunna göra det behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan kommer vi att förklara för dig på ett transparent sätt hur detta görs, från insamling, lagring, användning och delning av dina personuppgifter.

Denna information gäller för dig som skapar och använder ett Viaplay-konto, besöker våra webbsidor och applikationer, deltar i undersökningar, tävlingar och användargrupper, anmäler dig till vårt nyhetsbrev samt när du kommunicerar med oss via sociala medier eller använda någon av våra andra kanaler för Viaplay. Vi uppmuntrar dig att läsa igenom den här informationen noggrant. Om du har några frågor om något som anges här eller något annat rörande vårt dataskyddsarbete eller hantering av kakor och annan teknik, är du välkommen att kontakta oss genom att använda kontaktinformationen under avsnitt 8. För frågor eller hjälp med Viaplay-tjänsten hänvisar vi till vår helpdesk eller till vår kundtjänst.

1.1 Minderåriga

Du måste vara minst 18 år för att skapa ett Viaplay-konto. Vi marknadsför inte medvetet mot, eller samlar in personuppgifter om, minderåriga. Minderåriga får endast använda Viaplay med inblandning, övervakning och godkännande av en förälder eller vårdnadshavare. Föräldrar och vårdnadshavare rekommenderas att skapa en barnprofil, som filtrerar bort allt innehåll som anses olämpligt för minderåriga, innan barn får använda Viaplay.

1.2 Tjänster, enheter och länkar från tredje parter

I vissa situationer är vi inte de enda som behandlar dina personuppgifter när du konsumerar Viaplays innehåll. Om du, till exempel, använder Viaplay på din spelkonsol eller smart-TV, kan företaget som förser dig med den konsolen eller TV:n också behandla dina personuppgifter som oberoende personuppgiftsansvarig, dvs utanför ramen av vad som täcks av Viaplays personuppgiftshantering. Detsamma gäller om du klickar på en länk som leder dig till en tredjepartswebbplats. I dessa fall kommer företagets motsvarande information om dataskydd också att gälla för dig. Om du väljer att använda Viaplay genom en tredjepartsspelare (t.ex. Apple TV etc) kan du även där bli ombedd att dela dina personuppgifter med eller från en sådan tredjepartsspelare. Du kan läsa mer om vilka vi kan dela dina personuppgifter med under punkten 3 nedan.

2. Hur vi behandlar dina personuppgifter

I detta avsnitt förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna förse dig med Viaplay och relaterade relevanta upplevelser, tjänster, erbjudanden - inklusive vårt intresse av att förbättra tjänsten.

Med personuppgifter avses all information som kan kopplas till dig antingen direkt eller indirekt. Det kan vara ditt namn, e-postadress, telefonnummer, kreditkortsnummer, IP-adress, tittarhistorik och information om intressen och preferenser.

2.1 Vilken typ av personuppgifter behandlar vi och hur samlar vi in dem?

Vi kan samla in dina personuppgifter på flera olika sätt:

2.1.1 Information som du själv förser oss med, till exempel när du använder Viaplay, kommunicerar med vår kundtjänst, deltar i en tävling eller svarar på enkäter;

 • namn, e-postadress, telefonnummer, hemadress, födelsedatum eller ålder, betalningsuppgifter (se punkten 2.2.6 nedan) och annan information som du tillhandahåller under respektive profil när du skapar och/eller uppdaterar din användarprofil,
 • korrespondens när du kontaktar oss (inspelningar av telefonsamtal, e-post, chatt etc.),
 • e-postadress, hemadress eller telefonnummer när du registrerar dig för att ta emot vår marknadsföringskommunikation,
 • information som du tillhandahåller när du deltar i en av våra tävlingar,
 • användarinformation som du väljer att tillhandahålla, till exempel betyg på våra filmer och serier, recensioner och svar på undersökningar,
 • information när du kontaktar oss via sociala medier (observera att sociala medieleverantörens egna sekretesspolicyer också gäller för dig när du agerar under ditt sociala mediekonto),
 • data relaterade till ditt sociala mediekonto när du delar innehåll från Viaplay eller kontaktar oss via sociala medier (observera att sociala mediers egna sekretesspolicyer också gäller för dig när du agerar under ditt sociala mediekonto),
 • användarnamn och lösenord.

2.1.2 Data som genereras när du använder Viaplay

När du använder Viaplay samlar vi in och behandlar data om din användning av tjänsten.

Den insamlade informationen baseras blandat annat på hur du agerar på tjänsten och kopplas till din specifika användarprofil för att ge dig en personlig upplevelse. Du kan alltid skapa ytterligare användarprofiler i syfte att ha en skräddarsydd profil för varje person i ditt hushåll som använder Viaplay (observera att alla med tillgång till ditt konto har tillgång till alla användarprofiler).

Dessutom, beroende på dina cookie-inställningar, så kan ditt surfbeteende på våra plattformar medan du är utloggad även länkas till dig och användas för att ge dig en personlig upplevelse när du sen loggar in (se vidare i avsnitt 2.2.1 nedan).

Data som genereras genom användning av Viaplay:

 • Information om användarprofilens beteende, såsom vad du tittar på, streaminghistorik, innehåll i ”Min lista”, var du senast slutade titta på ett visst innehåll (vilket bl.a. är grunden för “fortsätt titta”-funktionen) och hur du navigerar genom tjänsten,
 • Information om från vilket land du registrerade ditt konto och från vilket land du konsumerar innehåll (det land du får tillgång till Viaplay från)
 • Annan data som samlas in via cookies eller liknande teknik om dina besök på Viaplay-plattformar. Vissa cookies på Viaplay kan komma att användas för marknadsföringsändamål (läs mer i punkten 2.2.3 för att lära mer om marknadsföring, samt vidare om hur vi använder cookies här).
 • Begränsad information om ditt sociala mediekonto, såsom din e-postadress, när du delar innehåll från Viaplay på dina sociala medier (vi använder dock inte denna information).

2.1.3 Uppgifter som vi delar eller får från externa källor

Ibland både delar vi och får vi personuppgifter från andra källor. Denna delning av data är nödvändig antingen för oss eller den aktör som delar data med oss. Nedan följer situationer där vi får och delar information:

 • Vi delar personuppgifter med andra bolag inom vår koncern för att uppnå våra affärsändamål samt för att marknadsföra våra tjänster i enlighet med gällande tillämplig lagstiftning,
 • Vi delar och får information av våra betaltjänstleverantörer för att du ska kunna betala för din prenumeration eller när du hyr/köper innehåll på Viaplay,
 • Vi kan behöva dela och få information för att ge dig tillgång till Viaplay via någon av våra affärspartners, distributörer och andra tredje parter där Viaplay tillhandahålls;
 • Vi kan komma att samla in information om vi har ett legitimt intresse av att samla in sådan information från en domstol eller myndighet, gällande t.ex. ett anspråk som direkt eller indirekt berör oss.
 • Vi delar eller publicerar icke-personlig data, såsom aggregerad information avseende det totala antalet annonsinteraktioner och onlinekonverteringar, med reklamplattformar för att förstå effekten av Viaplays digitala marknadsföringskampanjer.

2.2 För vilka ändamål använder vi dina personuppgifter och vilken rättslig grund använder vi?

Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Varje ändamål är kopplat till en så kallad rättslig grund, som vi förlitar oss på för att lagligen behandla dina personuppgifter. En rättslig grund kan vara fullgörande av avtal, vilket innebär att behandlingen utförs av oss för att uppfylla vår avtalsförpliktelse gentemot dig, vilken skapas t.ex. när du godkänner våra allmänna villkor. Vi kan också ha ett legitimt intresse som rättslig grund, vilket innebär att vårt syfte att behandla personuppgifter väger tyngre än en inskränkning i rätten till personuppgifter i det enskilda fallet. För att kunna göra så utför vi alltid ett balanseringstest för att garantera att vi har tagit i beaktande och vägt eventuell integritetspåverkan mot intresset ifråga. Vi utvärderar vad som är nödvändigt och kan anses motsvara dina förväntningar samt hur eventuell påverkan av rätten till dina personuppgifter kan minimeras, t.ex. genom att alltid arbeta med pseudonymisering där det är möjligt. Om du invänder mot att dina personuppgifter behandlas för något av våra legitima intressen kan du kontakta oss i enlighet med avsnitt 8 nedan. Vi kan ibland också be dig om samtycke till att använda dina uppgifter. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke i varje enskilt fall, utan att det påverkar lagligheten i den behandling som baserats på samtycke innan det återkallades. Slutligen kan vi ibland ha en rättslig skyldighet att behandla dina uppgifter.

Nedan finns en beskrivning av de olika ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter, inklusive tillämplig rättslig grund för sådan behandling.

2.2.1 Tillhandahållande av Viaplay

Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera och tillhandahålla dig Viaplay, till exempel för att:

 • identifiera dig som kund och/eller användare,
 • ta betalt för de tjänster du använder (administrera fakturor och betalningar) och genomföra återkommande prenumerationsbetalningar,
 • säkerställa Viaplays tekniska funktionalitet,
 • förse dig med skräddarsytt och personligt innehåll baserat på ditt visnings- och surfbeteende, inklusive annan information du ger oss (läs mer om personalisering här),
 • tillhandahålla kundservice,
 • åtgärda fel och hantera eventuella klagomål från dig,
 • meddela dig om ändringar i våra tjänster.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal och legitimt intresse

2.2.2 Förbättra Viaplay

Vi behandlar dina personuppgifter, så som information om hur du använder Viaplay, för att utveckla och förbättra våra tjänster, till exempel genom att;

 • sammanställa olika typer av data, till exempel tittarbeteende, till statistik för analytiska behov, till exempel för att se vilket innehåll som är omtyckt eller inte på Viaplay, vilka funktioner som kan förbättras och hur navigeringen på tjänsten är så användarvänlig som möjligt,
 • ge dig möjligheten att ge feedback på vår tjänst genom olika kundundersökningar (ibland baserat på ditt tittar- och användarbeteende på Viaplay), och
 • förstå, diagnostisera, felsöka och åtgärda problem i våra tjänster.

Som en del av vårt arbete att förbättra innehållet på vår webbplats och förstå vad som fungerar bäst för våra besökare, kan vi dessutom, beroende på dina cookieinställningar, använda data kopplad till din utloggade upplevelse för att köra A/B- och andra webbplatstester

I de flesta fall utförs analyserna på pseudonymiserad data som är avskilt från ditt kundkonto.

Rättslig grund: Legitimt intresse och samtycke

2.2.3 Marknadsföring

Vi kan använda din e-postadress, hemadress eller telefonnummer för att ge dig erbjudanden, nyheter, rekommendationer etc. för att marknadsföra våra tjänster, och i de fall du specifikt har samtyckt därtill, våra partners tjänster. Vi gör även riktad marknadsföring baserad på ditt tittarbeteende och hur du har använt våra tjänster, för att bättre skräddarsy erbjudanden som kan vara av intresse för dig. Vi kan också använda din information när du väljer att delta i någon av våra marknadsföringskampanjer, t.ex. inom ramen för vår "Refer-a-friend" kampanj eller andra liknande kampanjer.

När du registrerar dig på Viaplay får du alltid möjlighet att tacka nej till marknadsföring från oss. Dessutom, kan du när som helst meddela oss om du inte längre vill få marknadsföringsutskick, genom att klicka på länken ”avsluta prenumerationen” som finns i varje utsänt e-postmeddelande, eller genom att ändra inställningarna på ditt användarkonto “Mitt konto“.

Dina personuppgifter kan även användas för digitala marknadsföringsändamål, bland annat för att skapa segment, fokusgrupper eller för att skicka dig riktade annonser på sociala medier och digitala annonsplatser, antingen baserat på legitimt intresse eller tillämpliga krav på samtycke. Du kan hitta mer information om samtyckeskraven för cookies i vår cookie policy.

Rättslig grund: Legitimt intresse eller, om det krävs enligt tillämplig lagstiftning, samtycke

2.2.4 Kommunikation med dig

Vi behandlar dina personuppgifter när du kommunicerar med oss, till exempel när du kontaktar oss på telefon, e-post och chatt på sociala medier eller när du deltar i undersökningar, tävlingar eller användbarhetstester som vi utför. Sådan kommunikation kan registreras och lagras i utbildningssyfte, för att förbättra vår kommunikation och för kvalitetssäkring, samt för att kunna dokumentera vad som har överenskommits med dig. Tänk på att om du kommunicerar med oss via sociala medier så gäller även sådan sociala medietjänsts information om behandling av personuppgifter.

Vårt kundtjänstteam tillhandahålls av en av våra leverantörer, vilket innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas av ett separat företag, men för vår räkning, när du kommunicerar med oss i kundtjänstrelaterade frågor. Enligt avtal får vår leverantör enbart hantera personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och på samma sätt som om vi själva hanterade kundtjänsten. För mer information om vem vi kan komma att dela dina personuppgifter med, se avsnitt 3 nedan.

Rättslig grund: Legitimt intresse och fullgörande av avtal

2.2.5 Förhindra säkerhetsöverträdelser och missbruk av våra tjänster samt utnyttja vår rätt att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk

Vi behandlar dina personuppgifter för att upprätthålla säkerheten i alla våra tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning av våra tjänster, eller annan användning som annars bryter mot våra villkor. Vi behandlar också uppgifter för att förhindra missbruk samt för att upptäcka och förhindra bedrägerier, virusattacker, upphovsrättsintrång etc. Vi kan även behandla personuppgifter för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga och andra officiella anspråk inför domstol eller annan myndighet. För dessa ändamål kan vi även begära och ta del av officiella dokument.

Rättslig grund: Legitimt intresse och fullgörande av avtal

2.2.6 Behandla betalningsinformation för begränsade och definierade ändamål

Vi behandlar följande kortuppgifter:

 • de första sex och sista fyra siffrorna i ditt kortnummer för att kunna hjälpa dig om du har glömt ditt användarnamn,
 • utgångsdatum för att skicka påminnelser när ditt betalkort är på väg att gå ut om du behöver uppdatera kortet på Viaplay,
 • kortalias för att identifiera om detta kort har använts av ett annat konto,
 • utfärdandeland av portabilitetsskäl – för att bekräfta ditt hemland, och
 • korttyp och sista fyra siffrorna i ditt kortnummer, så att du kan identifiera vilket av dina betalkort som har registrerats.

Observera att dina betalningsuppgifter därutöver behandlas direkt av våra betaltjänstsleverantörer i syfte att debitera dig för våra tjänster och innehåll. En betaltjänstleverantör är oberoende personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och behandlar sådana uppgifter enligt sin egen tillämpliga information om personuppgiftsbehandling,

 • Rättslig grund: vårt legitima intresse och rättslig förpliktelse

2.2.7 För att uppfylla rättsliga skyldigheter och förfrågningar från domstol/myndighet

Vi behandlar dina personuppgifter när vi är skyldiga att göra så enligt lag, t.ex. på grund av bokföringsskyldighet eller förfrågningar från domstol och annan myndighet.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse

3. Vem delar vi dina personuppgifter med?

Ibland är det nödvändigt för oss att dela dina personuppgifter för att uppnå de ändamål vi har samlat in dem för. Vi kan till exempel dela dina personuppgifter med:

 • företag inom vår koncern, till exempel för marknadsföringsändamål och för utveckling av nya tjänster eller förbättringar av befintliga tjänster;
 • externa partners och leverantörer, både inom och utanför EU/EES (för mer information om överföring av personuppgifter till tredje land, se avsnitt 5 nedan), till exempel för: hjälp med kundundersökningar, marknadsföringsinsatser, analyser och statistik, kundkommunikation, tillhandahållande av IT-tjänster och annan infrastruktur, hantera kredit- och betalningstransaktioner, skydda våra rättigheter samt för att säkerställa säkerheten för våra kunder och anställda;
 • våra partners om du deltar i undersökningar eller tävlingar inom ramen för våra tjänster; eller
 • tredje parter när rättsliga krav, förordningar eller officiella beslut kräver det, t.ex. till brottsbekämpande myndigheter eller dataskyddsmyndigheter, för att svara på rättsprocesser, såsom husrannsakan, domstolsbeslut eller stämningar,
 • potentiella köpare av vår verksamhet om vi säljer eller förhandlar om att sälja vår verksamhet till en sådan köpare eller potentiell köpare (vi kommer alltid att informera dig för det fall dina personuppgifter skulle överföras till en köpare, eller blir föremål för en annan behandling av personuppgifter än vad som beskrivits här),
 • Tredjeparter som placerar sina cookies eller plugin-program på vår webbplats, så att de kan samla in specifik information om din användning av webbplatsen och tjänsterna (mer information finns i vår cookiepolicy).

4. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras så länge som det är nödvändigt för att uppnå de specifika ändamål för vilka uppgifterna samlades in eller som krävs enligt tillämplig lag, varefter personuppgifterna raderas eller helt anonymiseras. I det här avsnittet får du lära dig mer om våra olika lagringsperioder. Notera att lagringsperioderna nedan kan påverkas av om personuppgifterna anses nödvändiga för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga och andra officiella anspråk inför domstol eller annan myndighet, varvid uppgifterna sparas tills ett sådant förfarande avslutats.

 • Uppgifter som samlas in vid din användning av Viaplay.
  • Information om ditt konto. Detta avser till exempel dina kontouppgifter, såsom användarnamn, lösenord samt information om tjänster och filmer du har köpt på Viaplay, användar- och tittarbeteende m.m. Vi behåller dina personuppgifter så länge du har ett konto på Viaplay. Om du ber om att avsluta ditt konto eller ditt konto raderas på grund av din inaktivitet (se vidare om inaktivitet nedan) kommer dina personuppgifter att anonymiseras eller raderas.
  • Uppgifter relaterade till kraschloggar och filer. Vi behandlar information om fel och krascher i tjänsten för att säkerställa Viaplays tekniska funktionalitet. Uppgifterna behandlas under en period om 3 månader från insamlingsdatumet.
  • Uppgifter om transaktioner och köp. Vi behandlar information om transaktioner relaterade till ditt konto och utförda i samband med köp via Viaplay, under en period om 8 år efter transaktionsdatumet.
 • Uppgifter som samlas in för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter och vid ansökningar om verkställighet.
  Om vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller ansökningar om verkställighet, till exempel av bokföringsskäl, för att utfärda fakturor, svara på begäran om rättslig verkställighet, arresteringsorder, husrannsakan eller stämning, kommer vi att behandla dina personuppgifter under den period som anges i tillämplig nationell lag.
 • Uppgifter som samlas in via kundtjänst eller annan kommunikation med dig.
  Vi sparar information om vår kommunikation med dig, inklusive innehållet i loggar och meddelanden, till exempel när vi svarar på dina frågor eller eventuella synpunkter, under den period som krävs för att svara på meddelandet och upp till en period om 3 år. Inspelningar vid telefonsamtal sparas i 1 månad.
 • Uppgifter som samlas in via enkäter som du deltar i.
  Om du deltar i en enkät behandlar vi dina svar under tiden du har ett konto på Viaplay.
 • Uppgifter som samlas in när du deltar i tävlingar.
  Vi behandlar information som samlas in om dig när du har deltagit i en tävling i upp till 6 månader efter tävlingens avslut.
 • Uppgifter som samlas in när du deltar i användbarhetstestning.
  Vi behandlar information som samlats in om dig när du har deltagit i användbarhetstester i 12 månader efter genomfört test.
 • Uppgifter som behandlas för direktmarknadsföringsändamål.
  När vi behandlar dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte behåller vi dina uppgifter tills du återkallar ditt samtycke eller invänder mot sådan behandling.
 • Data som samlas in via cookies eller annan teknik.
  Vi lagrar personuppgifter via cookies om inloggade och icke-inloggade användare under den period som motsvarar livscykeln för respektive specifika cookies som lagras på dina enheter. Information om hur vi använder cookies hittar du här.

Om du har varit inaktiv på våra tjänster i 48 månader kommer vi att radera ditt konto och de personuppgifter som finns däri enligt beskrivningen i detta avsnitt. Du anses vara inaktiv om du inte har köpt något innehåll (till exempel en film, pay per view etc), loggat in eller använt Viaplay eller ditt konto på något sätt, antingen direkt eller via en av våra partners, under den föreskrivna tidsperioden. Observera att om du har köpt rättigheterna till en film eller annat innehåll så kommer ditt konto vara aktivt under licensperioden.

5. Överföring till länder utanför EU/EES

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med partners, leverantörer och underleverantörer som befinner sig utanför EU/EES. Utöver EU/EES, befinner sig mottagare av dina personuppgifter i bland annat Ukraina och USA. I dessa fall vidtar vi särskilda skyddsåtgärder, genom att utföra en detaljerad konsekvensbedömning av respektive överföring. Om uppgifterna överförs till ett land som inte erkänts av Europeiska kommissionen för säkerställande av en lämplig skyddsnivå för personuppgifter (lista finns tillgänglig här), implementerar vi lämpliga avtalsrättsliga, tekniska och organisatoriska åtgärder utöver, i förekommande fall, de standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen (du kan få en kopia av dessa klausuler genom att kontakta oss i enlighet med avsnitt 8 nedan).

6. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som vi också som vi också tillämpar på de leverantörer som vi använder för att bedriva vår verksamhet. Vi har starka policys på plats gällande lagring (hur länge vi sparar personuppgifter), informationssäkerhet, åtkomsträttigheter etc. och vi utbildar regelbundet vår personal kring dessa frågor.

Alla betalningstransaktioner krypteras med hjälp av allmänt erkänd branschstandard och omfattas av säkerhetsstandarder från PCI (Payment Card Industry) Security Standards Council.

Ditt konto skyddas bland annat genom ditt lösenord. Vi uppmuntrar dig att uppdatera ditt lösenord regelbundet, samt att inte använda samma lösenord för Viaplay som du använder för andra konton, tjänster och applikationer.

7. Dina rättigheter

Nedan följer en beskrivning av de rättigheter till dina personuppgifter som du har i förhållande till oss. Om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt. Du har:

 • rätt till tillgång till dina personuppgifter (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse och information om din personuppgiftsbehandling,
 • rätt till rättelse – en rätt att få felaktig information korrigerad,
 • rätt till radering – en rätt att under vissa specifika omständigheter få uppgifter borttagna,
 • rätt till begränsning – en rätt att kräva begränsning av en personuppgiftsbehandling, till exempel om du motsätter dig uppgifternas riktighet,
 • rätt till invändning – en rätt att invända mot behandling som baseras på berättigat intresse, såsom direktmarknadsföring; samt
 • rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till en annan part (denna rätt är begränsad till uppgifter som du lämnat till oss).

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, ber vi dig att kontakta oss så att vi kan undersöka frågan. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har hemvist eller arbetsplats. Integritetsskyddsmyndigheten i Sverige, som även är vår ansvariga tillsynsmyndighet kan kontaktas på:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

www.imy.se

8. Kontaktuppgifter

Om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt punkten 7 ovan eller behöver hjälp från vår kundtjänst, ber vi dig skicka din förfrågan till privacy@viaplay.com.

Om du har några frågor, kommentarer eller funderingar angående vårt dataskyddsarbete och hur vi hanterar personuppgifter, är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post på följande adress: dpo@viaplaygroup.com

9. Uppdatering av denna information

Vi kan uppdatera denna information från tid till annan när det anses nödvändigt. Om vi skulle genomföra någon ändring som anses betydande i förhållande till hur vi behandlar dina personuppgifter, så kommer vi att informera dig på lämpligt sätt innan ändringen träder i kraft. Detta kan vi göra genom att skicka dig ett e-postmeddelande eller genom att tillhandahålla ett tydligt meddelande när du använder Viaplay. Vi rekommenderar att du läser igenom sådan information noggrant och att du håller dig uppdaterad genom att regelbundet återkomma till denna information.

Denna information uppdaterades senast 01.02.2024.

Tack för att du tog dig tid att läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter! För mer information om Viaplay Groups dataskyddsarbete, se här.