Rescue Me

Rescue Me
Tommy Gavin och de hjältemodiga brandmännen i New York Citys Truck Company 62 kämpar för att komma till rätta med sina kamraters död och sina egna personliga tragedier i kölvattnet av 9/11.