The Winter King

SÖN
The Winter King
Oäktingen Arthur återvänder till det land han förvisats från – och finner ett rike i kaos. Han söker hjälp hos sina allierade och försöker rätta till Storbritanniens väg, där han ställs inför de mest oväntade av hinder.