vaxternas-kraft
Växterna har utvecklat en mängd olika knep för att stå emot väder och vind, rovdjur och andra växter, och de är långt ifrån passiva eller tråkiga.