the-dictators-rulebook
the-dictators-rulebook

The Dictators Rulebook

7.6Dokumentärserier201912 år

Från Mussolini till Saddam Hussein har diktatorer format den värld vi lever i. Men hur gjorde de? Denna serie besvarar dem genom att utreda sex olika 1900-talsdiktatorers strategier.