rookie-blue
Mycket står på spel för fem nyutbildade poliser som måste lära sig att navigera mellan privatliv och yrkesliv – där minsta misstag kan få livsfarliga konsekvenser för dem själva och andra.