replacement-the
replacement-the

The Replacement

6.5DramaKriminaldrama201715 år

När arkitekten Ellen blir gravid hittar hon en mammaledighetsvikarie i den entusiastiska Paula. Men Ellen börjar frukta för sin säkerhet när hon misstänker att Paula har en skrämmande agenda.