paris-etc

6.4DramaKomedi2017HD12 år

I Paris, kärlekens stad, följer vi en rad olika kvinnor som alla försöker hitta sin plats här i världen.