lying-game-the
lying-game-the

The Lying Game

7.3Drama201115 år

Enäggstvillingarna Emma och Sutton skiljdes åt vid födseln. När fosterbarnet Emma träffar den populära Sutton övertalas hon att utge sig för att vara henne, vilket leder till ett nät av lögner.