lincoln-rhyme-hunt-for-the-bone-collector
lincoln-rhyme-hunt-for-the-bone-collector

Lincoln Rhyme: Hunt For The Bone Collector

DramaKriminaldrama20206.815 år

En pensionerad och sängbunden kriminolog slår sig samman med en ung detektiv för att ta fast några av USA:s farligaste brottslingar.