light-as-a-feather
light-as-a-feather

Light as a Feather

6.6Thriller201812 år

Fem tjejers omgång av “Light as a feather, stiff as a board” går fel och några börjar dö på det sättet som förutspåddes i spelet. De överlevande måste nu ta reda på varför - innan det är för sent.