invasion-earth
invasion-earth

Invasion Earth

Dokumentärserier201412 år

Har människor verkligen sett farkoster och varelser från andra planeter? Eller finns det en fullständigt rimlig förklaring till alla observationer för att kunna svara på frågan – är vi ensamma?