interns

7.9Drama2018HD12 år

När de ansvariga läkarna på avdelningen för internmedicin blir satta i karantän måste tre oerfarna praktikanter och en patolog hålla ställningarna.