great-the

8.2DramaKomedi202018 år

The Great är ett satiriskt, komiskt drama om Katarina den storas uppgång från outsider till den längst regerande kvinnliga härskaren i Rysslands historia.