get-shorty
Miles Daly, hantlangare åt en kriminell liga i Nevada, försöker bli filmproducent i Hollywood som ett sätt att lämna sitt kriminella förflutna bakom sig och vinna tillbaka sin familj.