arbeta-for-fienden
arbeta-for-fienden

Arbeta för fienden

Dokumentärserier2023

Ödet för mer än 13 miljoner européer förbises helt i efterdyningarna av andra världskriget. Det om att barn och unga vuxna togs från sina hem och tvingades arbeta för fienden.