apocalypse-world-war-i
apocalypse-world-war-i

Apocalypse World War I

8.9Dokumentärserier201415 år

Hade det gått att förskona världen och en hel generation från det första världskriget, eller var det en nödvändig tragedi? Hade det andra världskriget sina rötter i Versaillesfreden?