Viaplay Sekretesspolicy

Viaplay förstår att dina personuppgifter är viktiga för dig och förbinder sig att skydda och respektera dessa.

Denna Sekretesspolicy förklarar (tillsammans med våra Allmänna Villkor och Cookie Policy hur vi behandlar personlig information som vi samlar in från dig eller som du ger till oss. Vänligen läs igenom denna Sekretesspolicy noggrant så att du förstår vår inställning och vår behandling av dina personuppgifter och hur vi kan komma att använda dessa. Denna policy kan komma att ändras och alla ändringar och tillägg kommer att tillkännages längst ned i detta dokument tillsammans med information om vid vilket datum ändringarna genomfördes, så vänligen läs denna policy då och då.

Denna Sekretesspolicy gäller för webbplatserna Viaplay.se och Viaplay.com (tillsammans vår ”Webbplats”). Genom att använda eller besöka vår Webbplats samtycker du till vår personuppgiftsbehandling, som beskrivs nedan.

Tjänsten erbjuds av Viasat AB. Vi finns registrerade i Sverige med organisationsnummer 556304-7041 med adress Box 171 04. 104 62 Stockholm. Vi är verksamma under och bundna av personuppgiftslagen (1998:204) och lagen om elektronisk kommunikation (2003:389).

Information från dig som vi kan samla in

Om du väljer att göra individuella köp eller ansluter dig till Viaplays tjänster (“Tjänsterna”) samlar vi in några eller alla av de personuppgifter som anges nedan. Informationen som vi samlar in beror på omständigheterna. Om du till exempel ansluter dig till Viaplay Sport på månadsbasis kan vi samla in och behandla merparten av nedanstående information. Om du endast använder vår tjänst vid ett tillfälle kan vi samla in mer begränsad information.

Information som vi kan samla in:

 • För- och efternamn, e-postadress, telefonnummer och adress.
 • Kön (frivilligt).
 • Födelsedatum eller personnummer.
 • Betalningsinformation, såsom exempelvis typ av kort, nummer, utgångsdatum och registrerad adress eller kontouppgifter för PayPal.
 • All annan information som tillhandahålls vid tidpunkten för registrering för användning av vår Webbplats, anslutning till våra Tjänster eller begäran om ytterligare tjänster av oss. Vi kan också komma att efterfråga information av dig när du rapporterar ett problem med vår Webbplats, vid särskilda erbjudanden eller när du deltar i en tävling.
 • Vi kan komma att dokumentera korrespondensadress om du kontaktar oss.
 • Användarinformation som du uppger för undersökningssyften (tittarsiffror, recensioner, svar på undersökningar och andra framställningar), som du dock inte behöver besvara.
 • Detaljer om dina besök till vår Webbplats inkluderat men inte begränsat till datatrafik, lokaliseringsuppgifter och andra kommunikationsuppgifter, oavsett om dessa behövs för våra egna faktureringssyften eller inte, samt de resurser som du har tillgång till.
 • Vi samlar även in information om ditt användande av vår Webbplats genom cookies och andra liknande teknologier. Du kan läsa mer om detta här.

Vi kan även komma att samla in information om användning eller tittarvanor, exempelvis:

 • Vilken typ av program du tittar på;
 • Hur du använder TV-tjänsterna, t.ex. pausa program, spola program framåt eller bakåt;
 • Om du sparar program för att titta senare;
 • Om annonser introduceras på Viaplay, huruvida du hoppar över annonser; och
 • Dina köpinställningar, t.ex. svar på annonser eller kampanjer.

Vi kan komplettera informationen vi får av dig och om ditt användande av våra Tjänster med offentligt tillgänglig information om dig samt med information som vi får från tredje parter. Vi kan även få information om ditt användande av våra webbplatser, produkter och tjänster från bolag inom vår grupp, Modern Times Group MTG AB (”MTG”). Detta kan till exempel inkludera uppgifter som vi samlar in från andra personer i ditt hushåll och information som vi får från tredje parter (exempelvis information om ditt användande av våra Tjänster så att vi kan göra din tjänst mer personlig och rekommendera program som du kan gilla).

Med ”personlig information” menar vi i denna Sekretesspolicy information som kan användas för att identifiera dig. Icke-personlig information är information som inte kan användas för att identifiera en person. Vi kan komma att samla in, använda, överlåta eller lämna ut icke-personlig information för vilket syfte som helst.

Du kan välja att på förfrågan inte uppge någon personlig information men oftast är den personliga information som vi efterfrågar nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla våra Tjänster. Om vi inte har den information vi behöver kommer vi inte ha möjlighet att tillhandahålla våra Tjänster.

Användningen av informationen

Vi använder informationen som vi får av dig på följande sätt:

 • För att betala för ditt konto.
 • För att försäkra oss om att innehållet på vår Webbplats presenteras för dig och din enhet på det mest effektiva sättet.
 • För att tillhandahålla erbjudanden, nyheter, information, produkter eller tjänster som du efterfrågar av oss eller som vi tror kan vara intressanta för dig.
 • För att skicka vårt nyhetsbrev till dig, vilket också kan innehålla erbjudanden, nyheter, information, produkter eller tjänster om Viaplay eller MTG:s andra webbplatser som vi tror kan vara intressanta för dig. Vänligen uppmärksamma att du alltid kan säga upp prenumerationen på nyhetsbrevet genom att ändra dina kontoinställningar på ditt konto eller genom att följa länken för uppsägning i meddelandet.
 • För att genomföra undersökningar i syfte att förbättra ditt interagerande med Tjänsten.
 • För att tillhandahålla order- och fakturainformation till dig.
 • För att kommunicera med dig angående din prenumeration, ditt konto eller köp av Tjänsterna.
 • För att skicka pushnotiser till dig med innehåll som du prenumererar på.
 • För att låta dig använda Viaplays applikation för sociala medier under förutsättning att du väljer det, i enlighet med dina säkerhetsinställningar.
 • För att meddela dig om förändringar i Tjänsterna.
 • För att göra din upplevelse av våra Tjänster mer personlig, utifrån ditt användande och tittande, t.ex. för att rekommendera andra filmer, TV-serier och sportprogram samt annat innehåll som kan vara av intresse för dig eller anpassa annonser efter dina sannolika intressen.

Vi kan också komma att använda dina uppgifter, eller tillåta andra företag inom MTG eller utvalda tredje parter att använda dina uppgifter, vilket är specificerat mer utförligt nedan (se Utlämning av din information).

Minderåriga

Du måste vara 18 år eller äldre för att kunna ansluta dig till Tjänsterna. Även om personer under 18 år kan utnyttja Tjänsterna, får de endast göra så tillsammans med, under övervakande och godkännande av en förälder eller vårdnadshavare, och i enlighet med våra Allmänna villkor.

Var vi lagrar dina personuppgifter

All information som du tillhandahåller oss lagras på våra säkra servrar. Alla betalningstransaktioner blir krypterade genom branschens standardteknologi. Om vi har gett dig (eller om du har valt) ett lösenord som ger dig tillgång till särskilda delar av vår Webbplats, är du ansvarig för att hålla detta lösenord hemligt. Vi uppmanar dig att inte uppge detta lösenord för någon. Om möjligt ska du logga ut från publika eller delade enheter när du är klar med varje enskilt besök. Om du säljer eller lämnar tillbaka en dator eller en enhet på vilken du möjlighet att se Viaplay, ska du först logga ut och avaktivera enheten. Om du inte förvarar ditt lösenord eller din enhet säkert, eller om du inte loggar ut eller avaktiverar din enhet, kan efterföljande användare komma att få tillgång till ditt konto och dina personuppgifter.

Överföringen av information via internet är dock inte fullständigt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dig kan vi därför inte garantera säkerheten för din information och inte ansvara för otillbörlig tillgång till den. All informationsöverföring till vår Webbplats sker på din egen risk. När vi har fått tillgång till din information använder vi noggranna metoder och säkerhetsåtgärder för att försöka att förhindra icke-auktoriserad tillgång till sådan information.

Uppgifter som vi samlar in från dig kan bli överförda till och lagrade utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). De kan även bli behandlade av personal som arbetar för oss eller för någon av våra leverantörer och som agerar utanför EES. Sådan personal kan bland annat arbeta med behandling av din order, behandling av dina betalningsuppgifter och utförande av supporttjänster. Genom att ange dina personuppgifter accepterar du denna överföring, lagring och behandling. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder som är skäliga för att tillförsäkra att dina uppgifter behandlas säkert och i överensstämmelse med denna Sekretesspolicy.

Utlämning av din information

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till något annat företag inom MTG-gruppen så att ett sådant företag kan tillhandahålla information om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig. Vi eller ett sådant företag kan kontakta dig om denna information via e-post, brev, telefon eller sms. Företag inom MTG som får tillgång till dina personuppgifter följer praxis som stämmer överens med denna Sekretesspolicy.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part, om vi har skälig anledning att tro att utlämnande av informationen är nödvändig:

 • Om vi säljer eller köper någon verksamhet eller tillgångar kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till den eventuella köparen eller säljaren av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
 • Om Viasat AB eller en väsentlig del av dess tillgångar förvärvas av tredje part kommer personuppgifter om Viaplays kunder blir en av de överförda tillgångarna.
 • Om vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att uppfylla någon lagstadgad skyldighet, bestämmelse, rättsligt förfarande eller myndighets förfrågan eller för att verkställa eller tillämpa våra Allmänna Villkor, vilket inkluderar utredning av potentiella överträdelser. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att förhindra bedrägerier och minska kreditrisker, upptäcka, förhindra eller på annat sätt angripa illegal eller misstänkt illegal verksamhet, brister i säkerheten eller tekniska problem.

Vi kan använda samlad information för att övervaka användandet av våra Tjänster i syfte att hjälpa oss att förbättra våra Tjänster, och vi kan tillhandahålla sådan samlad information till tredje parter, t.ex. innehållsleverantörer som vi samarbetar med eller annonsörer. Denna samlade information innehåller inte personlig information.

Vi kan också komma att använda utomstående företag för att utföra tjänster åt oss, till exempel för att tillhandahålla infrastruktur och IT-tjänster (inkluderande men inte begränsat till datalagring och övervakning av streamingkvalitet), behandla kreditkorttransaktioner, tillhandahålla kundtjänster, samla in skuldanalyser och förbättra data samt behandla kundundersökningar och utföra andra statistiska analyser. I sitt utförande av tjänsterna kan dessa företag komma att få tillgång till din information. Vi auktoriserar inte dessa företag att använda eller lämna ut dina personuppgifter, förutom i syfte att tillhandahålla de tjänster som vi efterfrågar.

Du kan ändra dina kontaktinställningar när som helst på sidan som kallas “Mitt konto” om du inte vill få vårt nyhetsbrev. Du kan också utnyttja denna rätt genom att när som helst kontakta oss på support@viaplay.se. Vänligen uppmärksamma att du inte kan avsluta din prenumeration på viss korrespondens från oss, t.ex. meddelanden som rör dina kontotransaktioner eller uppdateringar på våra Tjänster som du prenumererar på.

Koppling av ditt Viaplay-konto till ditt konto på sociala medier

Du kan koppla ditt konto på sociala medier, t.ex. Facebook, till Viaplay. Om du väljer att koppla ditt konto på sociala medier till Viaplay kommer vi att samla viss information om detta konto vilket kan användas på de sätt som beskrivs ovan.

Vi är inte ansvariga för innehåll som kommer från tjänster som inte är Viaplays eller för information som du delar med eller skickar till dessa tjänster. Om du använder tredjepartstjänster bör du läsa deras egna sekretesspolicies för att kunna avgöra hur de får behandla information som de samlar in om dig.

Tillgång till MTG:s andra webbplatser

Du kommer att bli tillfrågad att logga in med en e-postadress och ett lösenord eller logga in med ditt konto på sociala medier för att få tillgång till våra Tjänster. När du ansluter dig till Viaplay, någon av MTG’s ”play-siter” såsom exempelvis tv3play.se eller någon annan relaterad tjänst i vårt Viasatnätverk kan du få tillgång till de andra webbplatserna i nätverket. Vid besök på varje ny webbplats kan du emellertid vara tvungen att acceptera Allmänna Villkor, Sekretesspolicy och Cookie Policy på varje enskild webbplats eller grupp av webbplatser, och dessa kan skilja sig från villkoren på denna webbplats. Ditt användarnamn och ditt lösenord kommer att användas för att verifiera att du abonnerar på en av våra tjänster och för att verifiera din identitet närhelst du loggar in på en av våra webbplatser. Denna information kommer inte att lämnas ut utanför MTG-gruppen, förutom i de undantagsfall som beskrivs ovan under ”Utlämning av din information”.

Vid vissa tillfällen kan vår Webbplats innehålla länkar till och från webbplatser som innehas av våra nätverkspartners, annonsörer och dotterbolag. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, vänligen uppmärksamma att dessa webbplatser har sina egna sekretesspolicies och att vi inte påtar oss något ansvar för deras policies. Var vänlig läs deras sekretesspolicies innan du anger någon personlig information på dessa webbplatser.

Tillgång till information

Du har rätt till att få tillgång till informationen som innehas om dig. Du har rätt till att få veta vilka personuppgifter vi innehar om dig och korrigera alla fel i den informationen.

Om vi behandlar dina personuppgifter tillhandahåller vi dig med information om;

 • Vilken information som behandlas;
 • Var informationen har hämtats;
 • Varför behandlingen sker; och
 • Till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

Vi tillhandahåller denna information utan kostnad inom en månad från förfrågan, begränsat till ett tillfälle per kalenderår.

Var vänlig och kontakta oss genom informationen som är angiven nedan om du vill utnyttja dessa rättigheter.

Ip adresser

Vi kan samla in information om din dator inkluderat, om sådan information finns tillgänglig, din IP-adress, operativsystem och typ av webbläsare samt anslutningshastighet och internetleverantör för systemadministration och för att rapportera den samlade informationen till våra annonsörer. Detta är statistiska uppgifter om våra användares aktivitet på internet och mönster som inte identifierar någon person.

Förändringar i vår sekretesspolicy

Alla framtida förändringar som vi gör i vår Sekretesspolicy kommer att anges på denna sida, se ovan. När det är lämpligt kommer du även att underrättas via e-post om förändringar i enlighet med våra Allmänna villkor. Alla förändringar ska börja gälla omedelbart utom för redan existerade abonnenter, för vilka ändringar ska börja gälla 30 dagar efter att de har tillkännagivits om inte annat anges.

Kontakt

Frågor, kommentarer och önskemål angående denna Sekretesspolicy välkomnas och sänds till support@viaplay.se.

Besök vår Cookie Policy för information om hur vi använder cookies.

Denna Sekretesspolicy uppdaterades senast den 10 december 2014.

Cookie policy

För att du ska få den bästa servicen och den mest relevanta informationen när du besöker vår webbplats, kan vi samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies. Användandet av cookies hjälper oss (och andra auktoriserade tredje parter) att ge dig en personlig upplevelse när du besöker vår webbplats. Det ger oss också möjlighet att förbättra vår service och försäkra oss om att du finner vad du söker på ett enkelt sätt. Vi vill att du ska förstå hur vi använder denna teknologi, så i denna Cookie Policy förklarar vi vilka cookies vi använder, hur de fungerar och vilka valmöjligheter du har för sådan användning.

Vad är cookies?

Cookies är små bitar av data som sänds till din webbläsare från en webbserver och sparas på din enhet så att hemsidan kan känna igen din dator. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobila enhet under en längre period. Sessionscookies är temporärt placerade på din dator när du besöker vår webbplats, men försvinner när du stänger ner webbplatsen vilket innebär att de inte sparas permanent på din enhet. De flesta företag använder cookies på sina webbplatser för att förbättra användbarheten. Cookies kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på din dator.

Vi och våra tjänsteleverantörer kan använda sig av följande kategorier av cookies:

Absolut nödvändiga cookies: Dessa cookies är absolut nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla vår webbplats. Exempelvis kan vi använda dessa cookies för att verifiera och identifiera våra besökare när de använder vår webbplats så att vi kan tillhandahålla våra tjänster. Utan dessa cookies skulle vi inte kunna känna igen dig och du skulle inte kunna få tillgång till våra tjänster. Dessa cookies hjälper oss också att upprätthålla våra Allmänna Villkor och säkerheten på våra tjänster.

Prestationscookies och funktionscookies: Dessa cookies är inte absolut nödvändiga, men tillåter oss att göra din onlineupplevelse hos Viaplay mer personlig. Exempelvis möjliggör de för oss att komma ihåg dina inställningar, vilket innebär att du inte behöver uppge information på nytt som du redan har gett oss, t.ex. när du registrerar dig för våra tjänster. Vi använder även dessa cookies för att samla in information (t.ex. populära sidor, tittarmönster och klickfrekvens) om våra besökares användning av våra tjänster så att vi kan förbättra vår webbplats och våra tjänster och göra marknadsundersökningar. Om du väljer att radera dessa cookies kommer funktionaliteten på våra tjänster att bli begränsad.

Reklamcookies: Dessa cookies använder information om ditt användande av vår webbplats och andra webbplatser, t.ex. webbplatser du besöker eller annonser du svarar på, för att tillhandahålla annonser som är mer anpassade för dig, både på vår webbplats och på andras webbplatser. Denna typ av annonser kallas för ”intressebaserade annonser”. Många av dessa reklamcookies tillhör våra tjänsteleverantörer.

Hur använder vi cookies?

Vi använder information från cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig och för att göra det möjligt för oss att ge dig anpassade rekommendationer. Vi kan även använda ett antal auktoriserade tredje parter som, i vårt ställe, sätter cookies på vår webbplats för att leverera tjänster som de tillhandahåller.

Vi kan använda sessionscookies för att möjliggöra för dig att förflytta dig mellan sidor på vår webbplats utan att behöva fylla i information på nytt.

Även permanenta cookies används på flera sätt, bland annat:

 • För att möjliggöra för dig att förflytta dig mellan sidor på vår webbplats och ta med information utan att behöva fylla i informationen på nytt och för att du ska kunna förflytta dig mellan Viaplay och andra utvalda webbplatser inom MTG-gruppen, så kallad ”single sign-on”;
 • För att underlätta för oss att känna igen dig när du återkommer till vår webbplats för att använda tjänsterna;
 • För att ge dig tillgång till lagrad information;
 • För att låta oss rekommendera andra filmer, TV-serier och sportprogram som passar dina intressen; samt
 • För att säkerställa att du inte blir tillfrågad att fylla i samma undersökningsformulär flera gånger.

Vi (och våra auktoriserade tredje parter) kan komma att använda icke-personlig information från både permanenta cookies och sessionscookies för statistiska syften, så som följande:

 • För att avgöra vilka som är de mest populära delarna av webbplatsen;
 • För att övervaka användandet av tjänsterna och webbplatsen (frekvens och tid);
 • För att tillhandahålla anonym information till tredje parter så att mer anpassad annonsering kan riktas till dig;
 • För att spåra produkternas succé;
 • För att avgöra hur frekvent du och andra användare besöker webbplatsen och köper produkter; samt
 • För att utföra undersökningar så att din interaktion med webbplatsen och oss kan förbättras.

Vilka cookies använder vi?

Vi använder följande cookies för tjänsten:

 • HasPersistentLogin (lagras i 90 dagar), används för att hålla reda på om en användare automatiskt ska loggas in eller ej;
 • Session (session), används under en användares besök för att kunna särskilja en besökare från en annan och hålla reda på vem användaren är för att kunna visa det innehåll de har rätt att se;
 • Viacookies (session), används för att tillfälligt lagra användarinformation i registreringsprocessen;
 • PersistentLogin (lagras i 90 dagar), säkerhetskod för inloggning. Används för att hjälpa besökaren att vara inloggad;
 • LeadId (lagras i 7 dagar), används för att hålla reda på om en nyregistrerad kund kommer från en kampanj från en tredjepartsannons;
 • ChromecastIntroduction (lagras i 10 år), används för att visa ett introduktionsmeddelande om Chromecast för en kund;
 • Cookie_agreement (lagras i 1 år), används för att bekräfta att användaren har fått information om användandet av cookies;
 • Expected_tab (lagras i 1 dag), används för besökarens upplevelse vid återbesök.
 • Login_tab (lagras i 1 dag), används för besökarens upplevelse vid återbesök.
 • Welcome_info_name (lagras i 5 år), används för personlig inloggning för att visa personligt meddelande.

Tredjepartscookies

Vi använder även ett antal tredjepartscookies som en del av våra Tjänster. Dessa cookies regleras av de respektive webbplatserna och är inte kontrollerade av oss. Vi har nedan listat de tredjepartscookies som vi använder. Vissa av dessa kan stängas av i webbläsarinställningarna medan andra endast kan stängas av på respektive webbplats enligt de instruktioner som ges där.

 • Adform – samlar anonym data för att kunna visa anpassade annonser – för mer information och för att stänga av dessa, se http://site.adform.com/privacy-policy/en/.
 • Google Analytics – används som ett analysverktyg. För mer information, se http://www.google.co.uk/analytics/. För att stänga av, se https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  Google Analytics används särskilt för att generera statistik om trafik och källor till trafiken på webbplatser och för att mäta konverteringar och försäljningar – för att stänga av, se https://support.google.com/analytics/answer/181881.
 • ClickTale – fångar upp besökares beteende för att skapa beteenderapporter – för att stänga av, se https://www.clicktale.net/disable.html.
 • Hellobar – skapar ”pop-up”-meddelanden på webbplatser – för att radera, se ”Hur raderar man cookies?” nedan.
 • Get Satisfaction – för att radera ”Hur raderar man cookies?” nedan.
 • Visual Website Optimizer – skapar olika versioner av webbplatser för att se vilken version som skapar maximalt antal konverteringar eller försäljningar – för att stänga av, se https://vwo.com/opt-out/.

Hur raderar man cookies?

Du kan själv välja om du vill acceptera att ta emot cookies eller inte. Om du vill veta när din dator tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Din dator kan också ställas in så att den avvisar alla cookies. Besök http://aboutcookies.org/ om du vill veta hur du gör denna inställning. Vänligen var medveten om att förändringar i din webbläsare, innebärande att funktionen avseende cookies är avaktiverad, kommer att förhindra delar av vår webbplats från att fungera korrekt så som inloggning och uppspelning. För mer detaljerad information om cookies kan du besöka www.pts.se/cookies.

Förändringar i vår cookie policy

Alla framtida förändringar som vi gör i vår Cookie Policy kommer att anges på denna sida. Vi kommer att ange längst ner i denna policy när olika ändringar gjorts och vilka de är När det är lämpligt kommer du även att underrättas via e-post om förändringar i enlighet med våra Allmänna villkor. Alla förändringar ska börja gälla omedelbart utom för redan existerade abonnenter, för vilka ändringar ska börja gälla 30 dagar efter att de har tillkännagivits om inte annat anges.

Kontakt

Frågor, kommentarer och önskemål angående denna Cookie Policy välkomnas och sänds till support@viaplay.se

Besök vår Sekretesspolicy för information om hur vi samlar, använder och skyddar personuppgifter.

Denna Cookie Policy uppdaterades senast den 10 december 2014.