Viaplay Sekretesspolicy

Denna policy gäller fram till den 25e Maj. För att läsa vår uppdaterade policy som börjar gälla den 25 Maj, se här.

Viaplay förstår att dina personuppgifter är viktiga för dig och förbinder sig att skydda och respektera dessa.

Denna Sekretesspolicy förklarar (tillsammans med våra Allmänna Villkor och Cookie Policy) hur vi behandlar personlig information som vi samlar in från dig eller som du ger till oss. Vänligen läs igenom denna Sekretesspolicy noggrant så att du förstår vår inställning och vår behandling av dina personuppgifter och hur vi kan komma att använda dessa. Denna policy kan komma att ändras och alla ändringar och tillägg kommer att tillkännages längst ned i detta dokument tillsammans med information om vid vilket datum ändringarna genomfördes, så vänligen läs denna policy då och då.

Denna Sekretesspolicy gäller för webbplatserna Viaplay.se och Viaplay.com (tillsammans vår ”Webbplats”). Genom att använda eller besöka vår Webbplats samtycker du till vår personuppgiftsbehandling, som beskrivs nedan.

Tjänsten erbjuds av Viasat AB. Vi finns registrerade i Sverige med organisationsnummer 556304-7041 med adress Box 171 04. 104 62 Stockholm. Vi är verksamma under och bundna av personuppgiftslagen (1998:204) och lagen om elektronisk kommunikation (2003:389).

Information från dig som vi kan samla in

Om du väljer att göra individuella köp eller ansluter dig till Viaplays tjänster (“Tjänsterna”) samlar vi in några eller alla av de personuppgifter som anges nedan. Informationen som vi samlar in beror på omständigheterna. Om du till exempel ansluter dig till Viaplay Sport på månadsbasis kan vi samla in och behandla merparten av nedanstående information. Om du endast använder vår tjänst vid ett tillfälle kan vi samla in mer begränsad information.

Information som vi kan samla in:

 • För- och efternamn, e-postadress, telefonnummer och adress.
 • Kön (frivilligt).
 • Födelsedatum eller personnummer.
 • Betalningsinformation, såsom exempelvis typ av kort, nummer, utgångsdatum och registrerad adress eller kontouppgifter för PayPal.
 • All annan information som tillhandahålls vid tidpunkten för registrering för användning av vår Webbplats, anslutning till våra Tjänster eller begäran om ytterligare tjänster av oss. Vi kan också komma att efterfråga information av dig när du rapporterar ett problem med vår Webbplats, vid särskilda erbjudanden eller när du deltar i en tävling.
 • Vi kan komma att dokumentera korrespondensadress om du kontaktar oss.
 • Användarinformation som du uppger för undersökningssyften (tittarsiffror, recensioner, svar på undersökningar och andra framställningar), som du dock inte behöver besvara.
 • Detaljer om dina besök till vår Webbplats inkluderat men inte begränsat till datatrafik, lokaliseringsuppgifter och andra kommunikationsuppgifter, oavsett om dessa behövs för våra egna faktureringssyften eller inte, samt de resurser som du har tillgång till.
 • Vi samlar även in information om ditt användande av vår Webbplats genom cookies och andra liknande teknologier. Du kan läsa mer om detta här.

Vi kan även komma att samla in information om användning eller tittarvanor, exempelvis:

 • Vilken typ av program du tittar på;
 • Hur du använder TV-tjänsterna, t.ex. pausa program, spola program framåt eller bakåt;
 • Om du sparar program för att titta senare;
 • Om annonser introduceras på Viaplay, huruvida du hoppar över annonser; och
 • Dina köpinställningar, t.ex. svar på annonser eller kampanjer.

Vi kan komplettera informationen vi får av dig och om ditt användande av våra Tjänster med offentligt tillgänglig information om dig samt med information som vi får från tredje parter. Vi kan även få information om ditt användande av våra webbplatser, produkter och tjänster från bolag inom vår grupp, Modern Times Group MTG AB (”MTG”). Detta kan till exempel inkludera uppgifter som vi samlar in från andra personer i ditt hushåll och information som vi får från tredje parter (exempelvis information om ditt användande av våra Tjänster så att vi kan göra din tjänst mer personlig och rekommendera program som du kan gilla).

Med ”personlig information” menar vi i denna Sekretesspolicy information som kan användas för att identifiera dig. Icke-personlig information är information som inte kan användas för att identifiera en person. Vi kan komma att samla in, använda, överlåta eller lämna ut icke-personlig information för vilket syfte som helst.

Du kan välja att på förfrågan inte uppge någon personlig information men oftast är den personliga information som vi efterfrågar nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla våra Tjänster. Om vi inte har den information vi behöver kommer vi inte ha möjlighet att tillhandahålla våra Tjänster.

Användningen av informationen

Vi använder informationen som vi får av dig på följande sätt:

 • För att betala för ditt konto.
 • För att försäkra oss om att innehållet på vår Webbplats presenteras för dig och din enhet på det mest effektiva sättet.
 • För att tillhandahålla erbjudanden, nyheter, information, produkter eller tjänster som du efterfrågar av oss eller som vi tror kan vara intressanta för dig.
 • För att skicka vårt nyhetsbrev till dig, vilket också kan innehålla erbjudanden, nyheter, information, produkter eller tjänster om Viaplay eller MTG:s andra webbplatser som vi tror kan vara intressanta för dig. Vänligen uppmärksamma att du alltid kan säga upp prenumerationen på nyhetsbrevet genom att ändra dina kontoinställningar på ditt konto eller genom att följa länken för uppsägning i meddelandet.
 • För att genomföra undersökningar i syfte att förbättra ditt interagerande med Tjänsten.
 • För att tillhandahålla order- och fakturainformation till dig.
 • För att kommunicera med dig angående din prenumeration, ditt konto eller köp av Tjänsterna.
 • För att skicka pushnotiser till dig med innehåll som du prenumererar på.
 • För att låta dig använda Viaplays applikation för sociala medier under förutsättning att du väljer det, i enlighet med dina säkerhetsinställningar.
 • För att meddela dig om förändringar i Tjänsterna.
 • För att göra din upplevelse av våra Tjänster mer personlig, utifrån ditt användande och tittande, t.ex. för att rekommendera andra filmer, TV-serier och sportprogram samt annat innehåll som kan vara av intresse för dig eller anpassa annonser efter dina sannolika intressen.

Vi kan också komma att använda dina uppgifter, eller tillåta andra företag inom MTG eller utvalda tredje parter att använda dina uppgifter, vilket är specificerat mer utförligt nedan (se Utlämning av din information).

Minderåriga

Du måste vara 18 år eller äldre för att kunna ansluta dig till Tjänsterna. Även om personer under 18 år kan utnyttja Tjänsterna, får de endast göra så tillsammans med, under övervakande och godkännande av en förälder eller vårdnadshavare, och i enlighet med våra Allmänna villkor.

Var vi lagrar dina personuppgifter

All information som du tillhandahåller oss lagras på våra säkra servrar. Alla betalningstransaktioner blir krypterade genom branschens standardteknologi. Om vi har gett dig (eller om du har valt) ett lösenord som ger dig tillgång till särskilda delar av vår Webbplats, är du ansvarig för att hålla detta lösenord hemligt. Vi uppmanar dig att inte uppge detta lösenord för någon. Om möjligt ska du logga ut från publika eller delade enheter när du är klar med varje enskilt besök. Om du säljer eller lämnar tillbaka en dator eller en enhet på vilken du möjlighet att se Viaplay, ska du först logga ut och avaktivera enheten. Om du inte förvarar ditt lösenord eller din enhet säkert, eller om du inte loggar ut eller avaktiverar din enhet, kan efterföljande användare komma att få tillgång till ditt konto och dina personuppgifter.

Överföringen av information via internet är dock inte fullständigt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dig kan vi därför inte garantera säkerheten för din information och inte ansvara för otillbörlig tillgång till den. All informationsöverföring till vår Webbplats sker på din egen risk. När vi har fått tillgång till din information använder vi noggranna metoder och säkerhetsåtgärder för att försöka att förhindra icke-auktoriserad tillgång till sådan information.

Uppgifter som vi samlar in från dig kan bli överförda till och lagrade utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). De kan även bli behandlade av personal som arbetar för oss eller för någon av våra leverantörer och som agerar utanför EES. Sådan personal kan bland annat arbeta med behandling av din order, behandling av dina betalningsuppgifter och utförande av supporttjänster. Genom att ange dina personuppgifter accepterar du denna överföring, lagring och behandling. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder som är skäliga för att tillförsäkra att dina uppgifter behandlas säkert och i överensstämmelse med denna Sekretesspolicy.

Utlämning av din information

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till något annat företag inom MTG-gruppen så att ett sådant företag kan tillhandahålla information om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig. Vi eller ett sådant företag kan kontakta dig om denna information via e-post, brev, telefon eller sms. Företag inom MTG som får tillgång till dina personuppgifter följer praxis som stämmer överens med denna Sekretesspolicy.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part, om vi har skälig anledning att tro att utlämnande av informationen är nödvändig:

 • Om vi säljer eller köper någon verksamhet eller tillgångar kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till den eventuella köparen eller säljaren av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
 • Om Viasat AB eller en väsentlig del av dess tillgångar förvärvas av tredje part kommer personuppgifter om Viaplays kunder blir en av de överförda tillgångarna.
 • Om vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att uppfylla någon lagstadgad skyldighet, bestämmelse, rättsligt förfarande eller myndighets förfrågan eller för att verkställa eller tillämpa våra Allmänna Villkor, vilket inkluderar utredning av potentiella överträdelser. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att förhindra bedrägerier och minska kreditrisker, upptäcka, förhindra eller på annat sätt angripa illegal eller misstänkt illegal verksamhet, brister i säkerheten eller tekniska problem.

Vi kan använda samlad information för att övervaka användandet av våra Tjänster i syfte att hjälpa oss att förbättra våra Tjänster, och vi kan tillhandahålla sådan samlad information till tredje parter, t.ex. innehållsleverantörer som vi samarbetar med eller annonsörer. Denna samlade information innehåller inte personlig information.

Vi kan också komma att använda utomstående företag för att utföra tjänster åt oss, till exempel för att tillhandahålla infrastruktur och IT-tjänster (inkluderande men inte begränsat till datalagring och övervakning av streamingkvalitet), behandla kreditkorttransaktioner, tillhandahålla kundtjänster, samla in skuldanalyser och förbättra data samt behandla kundundersökningar och utföra andra statistiska analyser. I sitt utförande av tjänsterna kan dessa företag komma att få tillgång till din information. Vi auktoriserar inte dessa företag att använda eller lämna ut dina personuppgifter, förutom i syfte att tillhandahålla de tjänster som vi efterfrågar.

Du kan ändra dina kontaktinställningar när som helst på sidan som kallas “Mitt konto” om du inte vill få vårt nyhetsbrev. Du kan också utnyttja denna rätt genom att när som helst kontakta oss på support@viaplay.se. Vänligen uppmärksamma att du inte kan avsluta din prenumeration på viss korrespondens från oss, t.ex. meddelanden som rör dina kontotransaktioner eller uppdateringar på våra Tjänster som du prenumererar på.

Koppling av ditt Viaplay-konto till ditt konto på sociala medier

Du kan koppla ditt konto på sociala medier, t.ex. Facebook, till Viaplay. Om du väljer att koppla ditt konto på sociala medier till Viaplay kommer vi att samla viss information om detta konto vilket kan användas på de sätt som beskrivs ovan.

Vi är inte ansvariga för innehåll som kommer från tjänster som inte är Viaplays eller för information som du delar med eller skickar till dessa tjänster. Om du använder tredjepartstjänster bör du läsa deras egna sekretesspolicies för att kunna avgöra hur de får behandla information som de samlar in om dig.

Tillgång till MTG:s andra webbplatser

Du kommer att bli tillfrågad att logga in med en e-postadress och ett lösenord eller logga in med ditt konto på sociala medier för att få tillgång till våra Tjänster. När du ansluter dig till Viaplay, någon av MTG’s ”play-siter” såsom exempelvis tv3play.se eller någon annan relaterad tjänst i vårt Viasatnätverk kan du få tillgång till de andra webbplatserna i nätverket. Vid besök på varje ny webbplats kan du emellertid vara tvungen att acceptera Allmänna Villkor, Sekretesspolicy och Cookie Policy på varje enskild webbplats eller grupp av webbplatser, och dessa kan skilja sig från villkoren på denna webbplats. Ditt användarnamn och ditt lösenord kommer att användas för att verifiera att du abonnerar på en av våra tjänster och för att verifiera din identitet närhelst du loggar in på en av våra webbplatser. Denna information kommer inte att lämnas ut utanför MTG-gruppen, förutom i de undantagsfall som beskrivs ovan under ”Utlämning av din information”.

Vid vissa tillfällen kan vår Webbplats innehålla länkar till och från webbplatser som innehas av våra nätverkspartners, annonsörer och dotterbolag. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, vänligen uppmärksamma att dessa webbplatser har sina egna sekretesspolicies och att vi inte påtar oss något ansvar för deras policies. Var vänlig läs deras sekretesspolicies innan du anger någon personlig information på dessa webbplatser.

Tillgång till information

Du har rätt till att få tillgång till informationen som innehas om dig. Du har rätt till att få veta vilka personuppgifter vi innehar om dig och korrigera alla fel i den informationen.

Om vi behandlar dina personuppgifter tillhandahåller vi dig med information om;

 • Vilken information som behandlas;
 • Var informationen har hämtats;
 • Varför behandlingen sker; och
 • Till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

Vi tillhandahåller denna information utan kostnad inom en månad från förfrågan, begränsat till ett tillfälle per kalenderår.

Var vänlig och kontakta oss genom informationen som är angiven nedan om du vill utnyttja dessa rättigheter.

Ip adresser

Vi kan samla in information om din dator inkluderat, om sådan information finns tillgänglig, din IP-adress, operativsystem och typ av webbläsare samt anslutningshastighet och internetleverantör för systemadministration och för att rapportera den samlade informationen till våra annonsörer. Detta är statistiska uppgifter om våra användares aktivitet på internet och mönster som inte identifierar någon person.

Förändringar i vår sekretesspolicy

Alla framtida förändringar som vi gör i vår Sekretesspolicy kommer att anges på denna sida, se ovan. När det är lämpligt kommer du även att underrättas via e-post om förändringar i enlighet med våra Allmänna villkor. Alla förändringar ska börja gälla omedelbart utom för redan existerade abonnenter, för vilka ändringar ska börja gälla 30 dagar efter att de har tillkännagivits om inte annat anges.

Kontakt

Frågor, kommentarer och önskemål angående denna Sekretesspolicy välkomnas och sänds till support@viaplay.se.

Besök vår Cookie Policy för information om hur vi använder cookies.

Denna Sekretesspolicy uppdaterades senast den 10 december 2014.