upgrade-2018
upgrade-2018

Upgrade

ThrillerScience Fiction20181h 35min7.5HD15 år

Greys liv ändras drastiskt när hans fru blir mördad. Fast besluten att hämnas får han ett erbjudande om att operera in ett chip i nacken som kan ta över hans kropp och ge den extraordinära egenskaper.
Felanmäl filmen