sliding-doors-1998
sliding-doors-1998

Sliding Doors

6.7DramaKomedi19981 h 34 min15 årHD

Är livet förutbestämt? Vi har alla någon gång funderat över vad som skulle ha hänt om vi vid ett speciellt tillfälle hade agerat annorlunda eller gjort ett annat val. Hade livet blivit annorlunda?