Science fiction sorterat på Högst betyg

8.51991
8.32004
8.02013
7.72015
7.52013
7.51990
7.42017
7.42012
7.32002
7.32004
7.31997
7.32019
7.22012
7.21997