Science fiction sorterat på Högst betyg

8.51991
8.42019
8.32004
8.11993
8.01984
8.02013
7.72015
7.52019
7.51990
7.42017
7.32002
7.32004
7.31997
7.31997