henry-v-1989

7.5Drama19892h 12minHD12 år

Henrik V drar ut i krig med syfte att lägga Frankrike för det engelska imperiets fötter. Han tvingas dock kämpa hårt med soldaternas sviktande moral och mot en armé som är sex gånger så stor som hans.