agora-2009

7.2Drama20092h 1minHD12 år

Under 300-talet är det ärofulla Alexandria i Egypten hemvist för det legendariska bioblioteket, ett säte för kunskap och lärande utan jämförelse i den antika världen.