khumba-2013
khumba-2013

Khumba

5.720131 h 21 minHD

I den här familjefilmen möter vi Khumba, en ung zebra som föds med ränder på bara halva kroppen.
Land
Danmark