ishockey/ishockey-vm/kanada-schweiz/s22051369973555151
ishockey/ishockey-vm/kanada-schweiz/s22051369973555151

Kanada - Schweiz

Grupp A | Omgång 5 | StudioIshockey-VMHD

Per Forsberg & Valentina Lizana
Helsinki Ice Hall | Helsingfors