23
  Se igen
  NHL
  23.05
  3h 10m
  Winnipeg - Ottawa
  IshockeyGrundserienNHL
  Se igen
  NHL
  23.05
  3h 10m
  Washington - Philadelphia
  IshockeyGrundserienNHL
  Se igen
  NHL
  23.05
  3h 10m
  Toronto - Montreal
  IshockeyGrundserienNHL
  Se igen
  NHL
  23.05
  3h 10m
  NY Islanders - New Jersey
  IshockeyGrundserienNHL
  Se igen
  NHL
  23.05
  3h 10m
  Florida - Tampa Bay
  IshockeyGrundserienNHL
  Se igen
  NHL
  23.05
  3h 10m
  Columbus - Detroit
  IshockeyGrundserienNHL
00
  Se igen
  NHL
  00.05
  3h 10m
  Nashville - Carolina
  IshockeyGrundserienNHL
  Se igen
  NHL
  00.05
  3h 10m
  Minnesota - Anaheim
  IshockeyGrundserienNHL
02
  Se igen
  NHL
  02.05
  3h 10m
  Vegas - St. Louis
  IshockeyGrundserienNHL
  Se igen
  NHL
  02.05
  3h 10m
  Los Angeles - Colorado
  IshockeyGrundserienNHL
  Se igen
  NHL
  02.05
  3h 10m
  Edmonton - Vancouver
  IshockeyGrundserienNHL
  Se igen
  NHL
  02.35
  3h 10m
  San Jose - Arizona
  IshockeyGrundserienNHL
10
  Se igen
  NHL
  10.00
  1h
  NHL On The Fly
  IshockeyNHL
23
  NHL
  23.05
  02.15
  Chicago - Dallas
  IshockeyGrundserienNHL
00
  NHL
  00.05
  03.15
  Calgary - Ottawa
  IshockeyGrundserienNHL