swarm-the

DramaThriller202312 år

När mänskligheten står inför ett hot från en okänd intelligens i havet, lägger ett team av forskare fram en till synes omöjlig teori som kommer att utmana mänsklighetens självbild som den ultimata skapelsen.