slap-the
Den spända stämningen på en fest exploderar när en av gästerna slår ett barn, vilket sätter igång en kedja av händelser som kommer att avslöja flera hemligheter inom denna grupp av vänner och familj.