house

8.7Drama2004HD12 år

En antisocial och okonventionell läkare specialiserad inom diagnostik gör allt som krävs för att lösa svåra fall med hjälp av sitt team och sitt skarpa intellekt.