cold-courage
cold-courage

Cold Courage

5.9KriminaldramaThriller202015 år

En omaka duo kvinnor och ett expertteam kallat The Studio riskerar allt för att stoppa de mäktiga och rika som tror sig stå över lagen. Men snart krockar de i var gränsen mellan rätt och fel går.