0182202101140800
0182202101140800

Unforgettable

201412 år

Denna serie följer en före detta polis vid namn Carrie Wells, som lider av hyperthymesia, en sällsynt sjukdom som innebär att hon minns nära nog allting hon någonsin har upplevt.