0126202107221500
0126202107221500

NCIS: Los Angeles

201912 år

Office of Special Projects (OSP) inom NCIS jobbar med att gripa livsfarliga och svårfångade brottslingar som utgör ett hot mot nationens säkerhet.