0126202107221100
0126202107221100

NCIS: Los Angeles

201412 år

Office of Special Projects (OSP) inom NCIS jobbar med att gripa livsfarliga och svårfångade brottslingar som utgör ett hot mot nationens säkerhet.