the-awakening-2011
the-awakening-2011

The Awakening

6.4DramaThriller20111 h 42 min15 årHD

1921 är England tillintetgjort av förlusterna och sorgen efter första världskriget. Bluffavslöjaren Florence Cathcart besöker en internatskola för att förklara observationer av ett barnspöke.