robocop-2014

6.1Science fictionAction20141h 52minHD12 år

I en stad som präglas av våld återvänder en dödligt skadad polisman i skepnad av en mäktig varelse, till hälften människa, till hälften maskin, vars undantryckta minnen hemsöker och jagar honom.