possessor-2020

6.5RysareScience fiction20201 h 39 minHD18 år

I en nära framtid använder en agent hjärnimplantat-teknik för att ta sig in i andra människors kroppar och driva dem till att begå mord för högavlönade uppdragsgivares räkning.