300-2006

7.6Action20061h 51minHD15 år

Återberättar historien om det våldsamma antika slaget vid Thermopylae, då kung Leonidas tillsammans med 300 spartaner stred till sista blodsdroppen mot Xerxes och hans massiva persiska armé.