Översikt

Viaplay är en internetbaserad tjänst för leverans av audiovisuellt innehåll till registrerade enheter som tillhandahålls genom enkelt köp, hyra eller via abonnemang, med eller utan Bindningstid (”Tjänsten”). Genom Tjänsten kan du få tillgång till TV-serier, filmer, sporthändelser och annat innehåll i ett antal paket i videoformat, via streaming eller nedladdning. För aktuell information om tillgängliga paket, se webbplatserna Viaplay.se och Viaplay.com (härefter gemensamt kallade ”Webbplatsen”).

Information om oss

Tjänsten erbjuds av Nordic Entertainment Group Sweden AB (”NENT”, ”Vi”, ”Vår” eller ”Oss”). Vi finns registrerade i Sverige med organisationsnummer 556304-7041 med adress Box 171 04, 104 62 Stockholm. Vi är en del av koncernen Modern Times Group MTG AB. Du kan ta del av våra uppförandekoder på www.mtg.se.

Tjänsten står under den brittiska tillsynsmyndigheten Ofcoms tillsyn. Ofcom reglerar det redaktionella innehållet i programtjänster som tillhandahålls on-demand. Detta inkluderar att säkerställa att vissa regler efterlevs. Dessa regler innehåller krav på att visst material inte får tillhandahållas till barn, förbjuder helt visst annat material (inklusive sådant material som sannolikt kan framkalla hat) och styr produktplacering i program samt sponsring av enskilda program eller tjänster.

Om du har klagat till Oss och är missnöjd med Vårt svar kan du skicka ett klagomål avseende någon av ovan angivna aspekter i våra on-demand tjänster till Ofcom genom att använda följande onlineformulär https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-demand/how-to-report-a-complaint/complain-about-a-video-on-demand-service.

Vänligen notera att Ofcom är tillsynsmyndighet för redaktionellt innehåll i programtjänster som tillhandahålls on-demand. Reklam som sänds i samband med Våra Tjänster regleras av den brittiska tillsynsmyndigheten Advertising Standards Authority (”ASA”). ASAs klagomålsprocedur kan nås online på https://www.asa.org.uk/make-a-complaint.html eller via telefon (+44 020 7492 2222). Du kan också skicka ett klagomål till ASA via post på följande adress: Advertising Standards Authority, Mid City Place 71 High Holborn, London WC1V 6QT.

Eventuella frågor som rör tekniska problem, fakturering, installation eller marknadsföring ska göras direkt till Oss på de kontaktuppgifter som finns i dessa allmänna villkor.

Ytterligare information om Ofcom finns på www.ofcom.org.uk och om ASA på www.asa.org.uk.

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor (tillsammans med de dokument som häri refereras till) gäller och är rättsligt bindande för alla användare av Tjänsten. Du måste läsa och godkänna dessa villkor och regler innan du använder Tjänsten. Genom att använda Tjänsten anger du att du accepterar dessa allmänna villkor och att du samtycker till att efterleva dem. Dessa allmänna villkor gäller så länge du har en kundrelation med Oss. Om du vid någon tidpunkt inte accepterar eller är oförmögen att efterleva de allmänna villkoren äger du inte rätt att använda Tjänsten. Om du önskar använda Viaplay i AppleTV eller en iOS-enhet och genomför köp via iTunes måste du även godkänna Apples villkor för iTunes.

Åtkomst till och användning av tjänsten

För att använda Tjänsten behöver du bli kund hos Oss genom att skapa ett användarkonto och en kundprofil på Webbplatsen. Detta gör du genom att registrera dig på Webbplatsen och godkänna dessa allmänna villkor och tillhörande dokument (läs mer om detta under rubriken ”Användarnamn och lösenord” nedan). Du kan avsluta din kundrelation med Oss genom att radera ditt användarkonto och din kundprofil. Du raderar ditt användarkonto och din kundprofil genom att kontakta Vår kundtjänst (kontaktuppgifter finns under ”Support” nedan). Observera att samma inloggningstjänst används även för play-tjänsten Viafree, vilken tillhandahålls av bolag inom koncernen Modern Times Group MTG AB, vilket innebär att om du avslutar din kundrelation med Oss genom att radera ditt användarkonto och din kundprofil så kommer även din kundrelation med Viafree att avslutas och ditt användarkonto och din kundprofil för Viafree att raderas. För att kunna ta bort ditt användarkonto och din kundprofil för Tjänsten måste du först ha avslutat ditt abonnemang hos Oss (läs mer under ”Din uppsägning” nedan).

När du har skapat ett användarkonto och en kundprofil på Webbplatsen kan du få åtkomst till Tjänsten genom att:

 • göra en enskild betalning för att få tillgång till viss bestämt innehåll (”Engångsbetalning”), antingen som köp (Electronic Sell Through), hyra under 48 timmar (från hyr- och köpsektionen), eller för att få tillgång till livesportsändningar i 24 timmar (”Sport Day Pass”), alternativt en livesändning från ett specifikt evenemang, som exempelvis en enskild fotbollsmatch (pay-per-view) -; eller
 • teckna ett tillsvidareabonnemang som löper månadsvis genom att välja ett eller flera innehållspaket och betala en månadsavgift i förskott (”Abonnemangsavgift”) tills du säger upp abonnemanget. Varje månad som du abonnerar på Tjänsten genom att betala Abonnemangsavgiften benämns ”Abonnemangsperioden”; eller
 • där så är möjligt, teckna ett abonnemang med bindningstid genom att välja ett eller flera innehållspaket för en förutbestämd tidsperiod som anges vid avtalstillfället (exempelvis 12 månader) och för hela denna förutbestämda tidsperiod abonnera på Tjänsten och betala Abonnemangsavgiften månadsvis i förskott, eller där så anges vid avtalstillfället, för en längre period i förskott (”Abonnemang med Bindningstid”). Den förutbestämda tidsperioden som anges vid avtalstillfället är den kortaste tid som du måste abonnera på Tjänsten (”Bindningstid”) om du har ett Abonnemang med Bindningstid. Efter Bindningstidens utgång övergår ditt abonnemang till ett månadsvis tillsvidareabonnemang enligt b. ovan, till dess att du säger upp abonnemanget.

Alternativt kan du få åtkomst till Tjänsten som en del av en annan tjänst som erbjuds av NENT eller dess associerade bolag. Köp av innehåll (Electronic Sell Through) ger obegränsad tillgång till streaming och uppspelning av det köpta innehållet så länge som det omfattas av avtal mellan Oss och rättighetshavaren. Det köpta innehållet kan även laddas ner varefter det kan ses offline utan tillgång till internet, på enheter där Viaplay stödjer denna funktionalitet. Skulle Vårt avtal med rättighetshavaren upphöra, eller om åtkomsten till det köpta innehållet av någon annan anledning upphör (exempelvis på grund av tekniska orsaker), äger du rätt till en proportionerlig kompensation i form av en voucher som kan användas till Tjänsten.

För att få åtkomst till Tjänsten måste du:

 1. Ha fyllt 18 år;
 2. Vara bosatt i Sverige (”Området”);
 3. Genomgå en sedvanlig kreditprövning;
 4. Bekräfta att den information som du angett vid registreringen är sanningsenlig och korrekt och att du ska meddela Oss om dessa uppgifter vid någon tidpunkt ändras;
 5. Vara införstådd med att Tjänsten är tillgänglig i Området där du har din hemvist. Vi ansvarar inte på något sätt för eventuella kostnader, lagöverträdelser eller annat ansvar, inklusive exempelvis skadeståndsansvar, som du orsakas av att du använder eller försöker att använda Tjänsten utanför Området;
 6. Använda Tjänsten enbart för personligt och privat bruk, och inte i något kommersiellt eller offentligt ändamål;
 7. Se till att du har tillgång till antingen ett lämpligt mobilt nätverk och/eller en bredbandsuppkoppling;
 8. Se till att varje enhet som är registrerad för att använda Tjänsten finns upptagen under sektionen Våra plattformar på Webbplatsen;
 9. Inte använda Tjänsten för något olagligt eller olämpligt ändamål och ej heller tillåta någon annan att göra detta; och
 10. Registrera dina betalningsuppgifter.

Behandling av personuppgifter

När du registrerar ett användarkonto och skapar en kundprofil för Tjänsten, samt när du använder Tjänsten, kommer vi samla in viss information om dig. Du kan läsa mer om vilken information vi samlar in och hur vi behandlar den insamlade informationen i vår sekretesspolicy.

Utrustning, system och anslutning

Din förmåga att använda Tjänsten är beroende av att du har nödvändig utrustning, system och anslutning. Innan du gör en Engångsbetalning eller abonnerar på Tjänsten måste du se till att du har nödvändig utrustning, system och anslutning för att på avsett sätt kunna titta på Tjänsten. På Webbplatsen specificeras minimala systemkrav men uppfyllande av dessa krav garanterar inte att du alltid framgångsrikt kommer att kunna titta på Tjänsten. Under ”Våra Plattformar” kan du se vilka plattformar du kan använda för att se Tjänsten.

Vi kan från tid till annan bestämma vilka enheter du är behörig att använda för att använda Tjänsten. Du har endast rätt att registrera och använda Tjänsten på maximalt fyra (4) enheter plus en godkänd box upptagna under “Våra Plattformar” på Webbplatsen. Du kan inte byta ut mer än en (1) registrerad enhet under en period om nittio (90) kalenderdagar. De enheter som du för närvarande kan registrera finns upptagna under ”Våra Plattformar” på Webbplatsen. Vi tar inget ansvar för en enhet som tillverkas, säljs eller används av någon annan än Oss, och inte heller garanterar vi deras funktion eller den fortsatta kompatibiliteten för en sådan enhet för att titta på Tjänsten.

Du kan strömma innehåll på maximalt två (2) registrerade enheter samtidigt. Du som har erlagt betalning för att få tillgång till en livesändning av ett evenemang som pay per view kan däremot enbart strömma detta innehåll på en (1) registrerad enhet åt gången.

Du samtycker till att tillgängligheten för Tjänsten kan påverkas av överbelastning på Internet eller av något annat nätverks-, ISP-, elektroniskt, dator- eller annat kommunikationsproblem eller fel och att Vi inte ansvarar för misslyckande att använda Tjänsten orsakat av sådan överbelastning, problem eller fel.

Användarnamn och lösenord

När du registrerar dig och skapar ett användarkonto och en kundprofil på Webbplatsen måste du ange ett användarnamn och skapa ett lösenord för att kunna logga in och använda Tjänsten. Du som registrerar dig i Apple TV via iTunes behöver bara skapa ett lösenord om du önskar få åtkomst till Tjänsten på andra registrerade enheter än Apple TV. Samma inloggningstjänst används förutom för Tjänsten även för play-tjänsten Viafree. Det innebär att du efter registrering har samma användarnamn och lösenord för Tjänsten, samt för tjänsten Viafree, och att du kan logga in på båda tjänsterna med ditt användarnamn och lösenord. Observera dock att Viafree är en separat tjänst med separata allmänna villkor (dessa nås via www.viafree.se) och att du, för att få tillgång till Viafree, kan bli ombedd att acceptera Viafrees allmänna villkor i samband med att du första gången loggar in med ditt användarnamn och lösenord på Viafree. Du kan på samma sätt bli ombedd att acceptera ytterligare policies och/eller villkor, som exempelvis sekretesspolicy och cookiepolicy. Vidare kan du som redan registrerat dig för Viafree skapa ett användarkonto och kundprofil för Tjänsten genom att logga in på Tjänsten med det användarnamn och lösenord som du skapat för Viafree, men för att få tillgång till Tjänstens innehåll genom att genomföra ett köp eller teckna ett abonnemang måste du läsa och godkänna dessa allmänna villkor, och kommer att bli ombedd att göra detta. Det är först när du har godkänt dessa allmänna villkor som ditt användarkonto för Tjänsten skapas och du får en kundrelation med Oss. Den gemensamma inloggningstjänsten innebär även att om du byter lösenord för Tjänsten, eller för tjänsten Viafree, så kommer lösenordet att ändras för båda tjänsterna.

Användarnamn och lösenord är konfidentiell information och du får inte ge den till någon tredje part. Vi äger rätt att när som helst, men med skäligt varsel, begära att du ändrar ditt lösenord. Du är medveten om att en sådan ändring kan förorsaka ett tillfälligt avbrott i din tillgång till Tjänsten, samt, i förekommande fall, till tjänsten Viafree, eftersom samma inloggningstjänst används för båda tjänsterna.

Om du misstänker att någon annan använder ditt användarnamn och/eller ditt lösenord måste du meddela oss omedelbart och ändra ditt lösenord. Om Vi har anledning att anta att användarnamnet och/eller lösenordet har avslöjats för eller på annat sätt missbrukats av en obehörig person, har Vi rätt att omedelbart stänga av Tjänsten och/eller göra Tjänsten otillgänglig för dig, eller att på något annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.

Minderåriga

Tjänsten kan innehålla material som är direkt olämpligt för minderåriga, och som även av andra kan anses som stötande.

Om du vill begränsa tillgängligheten för minderåriga kan du aktivera barnlås för ditt användarkonto under länken Barnlås under rubriken Ditt konto. Tjänsten är inte avsedd att användas av barn utan förälders eller vårdnadshavares inblandning, överinseende och godkännande. Om du aktiverar barnlås ska du därför inte ge ditt barn den fyrsiffriga PIN-koden.

E-postadress

Information och meddelanden från Oss kommer att skickas till den e-postadress som anges vid registreringen. Vid byte av e-postadress ska du utan dröjsmål uppdatera din profil på Webbplatsen. Vi äger rätt att betrakta den senast angivna e-postadressen som korrekt kundadress.

Betalning och dröjsmål

Det är en förutsättning för att få använda Tjänsten att du registrerar dina betalningsuppgifter i Tjänsten.

Upplysningar om de kreditkort och betalkort som kan användas som betalning för Tjänsten hittar du på Webbplatsen.

Vid din registrering av dina betalningsuppgifter registrerar och lagrar en tredjeman, godkänd i enlighet med internationella säkerhetsstandarder (PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard), på uppdrag av Viaplay den betalningsinformation som är nödvändig för användning av Tjänsten.

Engångsbetalningar betalas vid tidpunkten för köpet och dras från det kreditkort eller betalkort som du har angivit, eller genom annan överenskommen betalningsmetod, till exempel genom Klarna eller annan betaltjänst. Observera att du, om du väljer betalning genom Klarna eller annan betaltjänst kan komma att bli ombedd att acceptera villkoren för sådan betaltjänst. För mer information om hur betalning via Klarna fungerar se www.klarna.se. Om du genomför engångsbetalningar i Apple TV eller en iOS enhet via iTunes (där så är möjligt) kommer Engångsavgiften att dras från det kreditkort eller betalkort som du har anslutit till iTunes. Om Engångsbetalningar inte kan faktureras via iTunes kommer du som har tecknat abonnemang i Apple TV eller en iOS enhet via iTunes att behöva ange ett annat betalsätt vid Engångsbetalningar, exempelvis kreditkort eller betalkort.Information om genomförda köp finns på ”Mina Sidor” på Webbplatsen.

Abonnemangsavgiften betalas i förskott och dras från det kreditkort eller betalkort som du har angivit, eller genom annan överenskommen betalningsmetod, till exempel genom Klarna eller annan betaltjänst. Observera att du, om du väljer betalning genom Klarna eller annan betaltjänst kan komma att bli ombedd att acceptera villkoren för sådan betaltjänst. För mer information om hur betalning via Klarna fungerar se www.klarna.se. Om du har tecknat abonnemang i Apple TV eller en iOS enhet via iTunes kommer abonnemangsavgiften att dras från det kreditkort eller betalkort som du har anslutit till iTunes. Avgifter för att förnya abonnemanget månadsvis förfaller till betalning vid slutet av varje Abonnemangsperiod. Om du har ett Abonnemang med Bindningstid där Abonnemangsavgiften betalas månadsvis förfaller Abonnemangsavgiften till betalning i enlighet med vad som anges i villkoren för vald betaltjänst.

Du åtar dig att hålla tillräckliga medel tillgängliga för att täcka Abonnemangsavgiften och/eller Engångsbetalningen (”Avgifterna”) när en avgift förfaller till betalning. Vid försenad betalning äger Vi rätt att debitera dröjsmålsränta på förfallna belopp enligt räntelagen, lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall lagstadgad inkassoavgift. Om du inte har tillräckliga medel på betalningsdagen, eller om betalning av andra orsaker inte kan genomföras, äger Vi rätt att fortsätta debitera dig för Avgifterna samt att göra nya försök att genomföra betalningen till dess betalning sker. I avvaktan på full betalning har vi rätt att omedelbart avbryta eller begränsa (”frysa”) din tillgång till Tjänsten till dess att betalning sker. Vi har även alltid rätt att säga upp abonnemanget i dess helhet med omedelbar verkan om du är i dröjsmål med betalningen mer än tio (10) kalenderdagar. Om du har ett Abonnemang med Bindningstid är du skyldig att omedelbart betala Avgifter för resterande del av Bindningstiden även om Vi säger upp abonnemanget enligt detta avsnitt. När tillräckliga medel inte finns tillgängliga för att täcka Avgifterna äger Vi även rätt att driva in skulden på annat sätt.

Avgifter och paketändringar

Avgifter utgår i enlighet med den vid den aktuella tidpunkten gällande prislistan. För att se en hyr- och köpfilm, en livesändning från ett specifikt evenemang, sk. Pay-per-view on demand-innehåll, eller för att köpa ett Sport Day Pass tillkommer extra kostnad. Samtliga priser finns tillgängliga på Webbplatsen och kan ändras från tid till annan, vilket meddelas dig i enlighet med dessa regler. Observera att priserna för Sport Day Pass kan ändras från dag till dag. Med undantag för dina rättigheter under ”Ångerrätten” betalas inga inbetalda avgifter tillbaka, och Vi gör inga återbetalningar eller krediter för oanvänd eller delvis användning av Tjänsten.

Under förutsättning att du har ett tillsvidareabonnemang (utan Bindningstid) har du rätt att ändra ditt paket under Abonnemangsperioden. För att ändra ditt paket går du in på ”Mina Sidor”. Om du väljer att uppgradera ditt abonnemang kan detta leda till en högre Abonnemangsavgift för din nuvarande förhandsbetalda period. Den nya Abonnemangsavgiften kommer att debiteras ditt kreditkort eller betalkort den dag du uppgraderar ditt abonnemang och den tidigare Abonnemangsavgiften kommer att dras av proportionellt. Den nya Abonnemangsavgiften kommer sedan att träda i kraft från och med nästa förfallodag. Om du väljer att nedgradera ditt abonnemang till ett paket med lägre paketpris, kommer både prisändringen och paketändringen att träda i kraft vid nästa förfallodag.

Om du som tecknat abonnemang i Apple TV eller en iOS enhet via iTunes vill ändra ditt paket gör du detta i iTunes. Om du har frågor eller vill ha hjälp med detta, kontakta Vår kundtjänst (kontaktuppgifter finns under ”Support” nedan).

Avgiftsändringar

Vi har rätt att ändra avgifterna för Tjänsten, men ska ge dig åtminstone trettio (30) kalenderdagars varsel via e-post om en ändring sker beträffande Avgifter under en Abonnemangsperiod utan Bindningstid. För Abonnemang med Bindningstid gäller det avtalade priset under hela Bindningstiden. Emellertid får en avgiftsändring ske med kortare varsel, eller under Bindningstiden, om Våra kostnader för att göra Tjänsten tillgänglig ökar på grund av ändrade skatter eller allmänna avgifter, valutaförändringar, ändringar i avgifter på grund av tredje part, myndighetsbeslut, eller förändringar av lag eller annan författning samt om avgiftsändringen avser ett belopp som högst motsvarar kostnadsökningen.

Om du inte accepterar avgiftsändringen har du rätt att frånträda ditt abonnemang med verkan från den dag ändringen träder i kraft, förutsatt att meddelande härom kommit Oss tillhanda senast tre (3) kalenderdagar före ändringens ikraftträdande.

En ändring av Avgifterna såsom beskrivs ovan inkluderar även införandet av en ny avgift.

Gratis proverbjudande

Vi kan i vissa fall erbjuda nya kunder att under en specificerad provperiod ta del av vissa av Våra paket utan kostnad (”Erbjudandet”). För att ta del av Erbjudandet får inte du eller någon annan medlem i ditt hushåll ha utnyttjat Erbjudandet eller något liknande marknadsföringserbjudande från Oss tidigare.

Erbjudandet kan du utnyttja från och med att du har accepterat Erbjudandet och bekräftat kontouppgifterna på Webbplatsen. Du som har registrerat dig för Erbjudandet i Apple TV eller en iOS enhet via iTunes kan utnyttja Erbjudandet från och med att du har accepterat Erbjudandet och bekräftat kontouppgifterna i Apple TV eller en iOS enhet.

När provperioden för Erbjudandet har tagit slut kommer du att bli en betalande kund och därefter debiteras för ditt valda paket med de gällande priser som finns angivna på Webbplatsen, om du inte aktivt väljer att ångra Erbjudandet i enligt med avsnittet ”Ångerrätt” nedan, eller senast under provperiodens sista dag, säga upp Erbjudandet. Om du ångrar Erbjudandet avslutas det omedelbart. Om du säger upp Erbjudandet avslutas det vid provperiodens sista dag.

För att ångra eller säga upp Erbjudandet ska du gå till uppsägningsdelen under “Mitt konto”.

Du som har registrerat dig för Erbjudandet i Apple TV eller en iOS enhet via iTunes kommer efter Erbjudandets slut att debiteras för paketet med de gällande priser som finns förtecknade på Webbplatsen, om du inte aktivt väljer att säga upp Erbjudandet. Skulle du välja att inte bli en betalande kund måste du säga upp Erbjudandet under provperioden. Erbjudandet avslutas då vid provperiodens sista dag. För att ångra eller säga upp Erbjudandet ska du gå till ”Mitt konto” och följa länken till iTunes.

Efter utnyttjande av din ångerrätt eller uppsägning av Erbjudandet kan du inte längre ta del av eller återuppta Erbjudandet.

Ändringar av tjänsten

Efter meddelande via e-post eller publicering på Webbplatsen har Vi rätt att vidta ändringar avseende Tjänsten. Sådan ändring träder i kraft vid den tidpunkt som anges i meddelandet, dock tidigast trettio (30) kalenderdagar från meddelandets avsändande eller publicering. Ändring får också ske med kortare varsel om den föranletts av potentiellt lagbrott, ett myndighetsbeslut, ändring av lag eller liknande situation av Force Majeure-karaktär. Om ändringen innebär en väsentlig negativ förändring av Tjänsten kan du frånträda avtalet i berörd del, med verkan från den dag ändringen träder i kraft, förutsatt att meddelande härom kommit Oss tillhanda före ändringen träder i kraft. Eftersom det är vår policy att kontinuerligt förbättra Tjänsten betraktas inte ändringar i och uppdateringar av innehållet (såsom frånfallande eller tillkommande av TV-serier, filmer eller sporthändelser) och ändringar i hur Webbplatsen ser ut som ändringar under detta avsnitt.

Avtalstid och automatisk abonnemangsförnyelse

När du abonnerar på ett paket kommer ditt abonnemang automatiskt att förnyas månadsvis efter slutet på din Abonnemangsperiod eller Bindningstid och Vi kommer att fortsätta att debitera månadsavgiften tills du säger upp abonnemanget.

Din uppsägning

Om du skulle vilja säga upp ditt abonnemang ska du gå till uppsägningsdelen under “Mitt konto”. Om du som tecknat abonnemang i Apple TV eller en iOS enhet via iTunes vill säga upp ditt abonnemang ska göra du detta i iTunes. Din uppsägning träder i kraft:

 1. vid slutet av den Abonnemangsperiod under vilken du meddelar Oss att du önskar säga upp abonnemanget, om du har ett Abonnemang med Bindningstid träder uppsägningen i kraft först vid Bindningstidens utgång; eller
 2. vid slutet av den uppsägningstid som beskrivs i klausulerna ”Ändring av Tjänsten”, ”Prisändringar” eller ”Variationer”, om du meddelar Oss om uppsägning enligt de klausulerna.

Om du som ny kund har fått tillgång till Våra paket utan kostnad under en provperiod och vill ångra dig eller säga upp Erbjudandet under denna period, gäller vad som anges ovan under avsnittet ”Gratis proverbjudanden”.

Observera att kundrelationen kvarstår och att dessa allmänna villkor gäller så länge du har kvar ditt användarkonto och din kundprofil hos Oss. Läs mer om hur du tar bort ditt användarkonto och avslutar kundrelationen under ”Åtkomst till och användning av tjänsten” ovan.

Om du vill avsluta ditt abonnemang i förtid (exempelvis för att avsluta din kundrelation med Oss) är du ändå skyldig att betala för återstoden av Abonnemangsperioden eller Bindningstiden.

Vi kommer inte att återbetala några avgifter som du redan har betalat.

Om du säger upp ditt abonnemang kommer du att ha fortsatt tillgång till det innehåll du köpt (Electronic Sell Through). Vi förbehåller oss dock rätten till att detta kan komma att ändras.

Vår uppsägning

Vi förbehåller Oss rätten att när som helst säga upp eller tills vidare upphäva åtkomst till Tjänsten. Om Vi säger upp avtalet kommer Vi antingen att erbjuda dig:

 1. fortsatt tillgång till Tjänsten för återstoden av din innevarande Abonnemangsperiod eller Bindningstid, men ditt abonnemang kommer inte att förnyas, eller en proportionerlig återbetalning av din senast erlagda Abonnemangsavgift; och/eller
 2. tillgång till enskild(a) Tjänst(er) som du redan köpt via en Engångsbetalning för återstoden av Tjänstens giltighetstid.

Vid:

 1. obehörig eller misstänkt obehörig användning av Tjänsten;
 2. underlåtenhet att efterleva dessa allmänna villkor;
 3. dröjsmål med betalning med mer än tio (10) kalenderdagar efter förfallodagen;

ska Vi ha rätt att säga upp Tjänsten med omedelbar verkan och återstående Abonnemangsavgift(er) förfaller omedelbart till betalning till Oss. Det innebär att du, Om du har ett Abonnemang med Bindningstid, omedelbart är skyldig att betala Abonnemangsavgiften för resterande del av Bindningstiden även om Vi säger upp abonnemanget enligt detta avsnitt.

Ångerrätt

Om du har ingått ett avtal med Oss har du i enlighet med lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra dig inom fjorton (14) kalenderdagar och erhålla full återbetalning. Ångerfristen på fjorton (14) kalenderdagar träder i kraft så snart du fått en bekräftelse på ditt tecknade abonnemang eller din Engångsbetalning. Du har inte rätt att ångra dig och få pengarna tillbaka om du börjar använda Tjänsten genom att titta på innehåll däri inom fjorton (14) kalenderdagar från att du fått en bekräftelse på ditt tecknade abonnemang eller din Engångsbetalning. Genom att du börjar använda Tjänsten genom att titta på innehåll som du har tillgång till via ditt abonnemang eller Engångsbetalning samtycker du till att ångerrätten bortfaller.

Du kan ångra dig muntligen eller skriftligen. Tänk på att det är du som måste bevisa att du har ångrat dig i tid. Det finns ett standardformulär för att utföra ångerrätten på www.konsumentverket.se. Där hittar du även mer information om ångerrätt och om lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Du kan också få information och rådgivning hos din kommunala konsumentvägledare, se För det fall du vill nyttja din ångerrätt, vänligen meddela oss genom att antingen:

maila support@viaplay.se ringa Vår kundtjänst på telefonnummer 0771-522300 (måndag-fredag 13.00-21.00, helgdagar 12.00-19.00); eller
skicka ett brev till Oss på adress Viaplay AB, Att: Kundtjänst, Box 171 04, 104 62 Stockholm.

För att ångra ett Erbjudande enligt avsnittet ”Gratis Proverbjudanden” ovan går du istället in på ”Mina Sidor”.

Reklamation

Upptäcker du något fel med Tjänsten som inte beror på ditt agerande har du rätt att få felet åtgärdat. För att inte förlora din rätt att reklamera måste du kontakta Vår kundtjänst via telefon, e-post eller post inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet och berätta varför du anser att Tjänsten är felaktig. Meddelande som lämnas inom två (2) månader efter det att du upptäckt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Efter att du har framfört din reklamation handläggs ditt ärende inom tjugofyra (24) timmar. Vid en godkänd reklamation står Vi för eventuella kostnader för avhjälpande av felet. Efter tre (3) år har du inte längre möjlighet att göra en reklamation, om inte annat följer av en garanti eller liknande. Du kan hitta ytterligare information om dina rättigheter som konsument på Konsumentverkets hemsida: http://www.konsumentverket.se.

Vi förbehåller Oss rätten att debitera dig för eventuella kostnader för avhjälpande av fel som beror på ditt agerande.

Support

För att komma i kontakt med Vår kundtjänst kan du antingen;
maila support@viaplay.se
ringa Vår kundtjänst på telefonnummer 0771-522300 (måndag-fredag 13.00-22.00, helgdagar 12.00-19.00) eller
skicka ett brev till Oss på adress Viaplay, Att: Kundtjänst, Box 171 04, 104 62 Stockholm.

Immateriella rättigheter

Allt innehåll från Tjänsten är skyddat av svensk och internationell upphovsrättslag. All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i material eller innehåll som utgör en del av Tjänsten innehas eller har licensierats av Oss. Vi ger dig en icke-exklusiv, ej överlåtbar och begränsad licens att använda sådana rättigheter endast för ditt personliga och privata bruk (och inte för något kommersiellt ändamål) förutsatt att du inte:

 1. kopierar, publicerar, reproducerar, hyr ut, postar, utsänder, distribuerar eller skickar eller gör innehållet i Tjänsten tillgängligt för allmänheten eller auktoriserar någon annan person att göra detta;
 2. laddar ned, vidarebefordrar eller delar med dig något av innehållet från Tjänsten, har åtkomst till innehållet från någon enhet som inte är registrerad av dig eller tar ut någon avgift för att titta på Tjänsten;
 3. kringgår, modifierar, avlägsnar, härleder strukturen av eller rekonstruerar, skapar härledda produkter, tar isär, ändrar Tjänsten eller på annat sätt manipulerar någon säkerhetsfunktion eller kryptering eller annan teknologi eller programvara som utgör en del av Tjänsten.

Ingen äganderätt eller annan rätt i Tjänsten eller något av dess innehåll ges eller överförs på något annat sätt till dig.

Brott mot dessa bestämmelser och immaterialrätten kommer alltid att anses som ett väsentligt brott mot dessa allmänna villkor, vilket ger Oss rätt att omedelbart stänga Tjänsten för dig och/eller göra Tjänsten otillgänglig för dig, eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.

Säkerhet

Du får inte försöka kringgå Vårt säkerhetssystem eller försöka testa Tjänstens säkerhet.

Du får inte använda Tjänsten på ett sätt som kan skada, sätta ur funktion, överbelasta eller försämra eller inkräkta på andra användares användning av Tjänsten. Detta inkluderar att sända eller skicka material som innehåller programvaruvirus eller andra datakoder, filer eller program som har skapats för att skada, avbryta, förstöra eller begränsa funktionsdugligheten för någon datorprogramvara eller hårdvara eller utrustning som är direkt eller indirekt kopplad till Tjänsten.

Du får inte försöka skaffa otillåten tillgång till något datasystem, nätverk, innehåll eller information som utgör Webbplatsen, Tjänsten eller det system Tjänsten är baserad på. Du får heller inte försöka få tillgång till material eller information som inte avsiktligen gjorts tillgänglig eller är möjlig att tillgå via Tjänsten.

Brott mot det nu sagda ska alltid anses som ett allvarligt brott mot dessa allmänna villkor, vilket ger Oss rätt att omedelbart stänga Tjänsten för användaren och/eller göra Tjänsten otillgänglig för dig, eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.

Vår skadeståndsskyldighet

Tjänsten erbjuds i befintligt skick och ”i mån av tillgänglighet” och vi ger inga garantier eller utfästelser beträffande korrektheten eller fullständigheten i innehåll, information, Tjänsten eller annat material som tillhandahålls på eller genom Tjänsten. I största möjliga utsträckning ger Vi ingen garanti eller utfästelse, uttrycklig eller implicit, beträffande Tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet.

Vi, Våra närstående bolag och samarbetspartners ska under inga omständigheter vara skadeståndsskyldiga för någon direkt, indirekt, tillfällig eller särskild skada eller följdskada som uppkommer på grund av användning eller oförmåga att använda Tjänsten eller någon tredjepartstjänst till vilken tillgång ges via Webbplatsen eller Tjänsten.

Ingenting i dessa regler begränsar vår skadeståndsskyldighet av någon orsak som vi inte kan exkludera eller begränsa enligt lag.

Ersättningsskyldighet

Du samtycker till att ersätta och hålla Oss, våra närstående bolag och samarbetspartners  skadeslösa från varje förlust, skadestånd, krav, kostnader och utgifter, inklusive rättsliga kostnader, som orsakas av eller i samband med någon överträdelse av dig mot dessa allmänna villkor, och alla brott mot eventuella lagar, regleringar eller tredje parts rättigheter.

Sociala medier

Tjänsten kan eventuellt tillåta dig att göra din profil tillgänglig för allmänheten, dela länkar med andra användare av Tjänsten och integrera dina aktiviteter med Tjänsten med funktionalitet som tillhandahålls av en utomstående social nätverkstjänst, inklusive men inte begränsat till Facebook, Instagram och Twitter (”Sociala Medier”). Om du väljer att använda denna funktion, inklusive att välja att ansluta din profil till ett Facebook-konto, kan det bli möjligt för allmänheten och andra användare att se din profil. Du samtycker till att Vi inte ansvarar för innehållet när det är delat med Sociala Medier, och du bör läsa de relevanta allmänna användarvillkoren för Sociala Medier. Om du använder Sociala Medier i samband med Tjänsten samtycker du till att du inte ska använda den på något sätt som vi bedömer som oacceptabelt; inklusive (utan begränsning):
a. att förolämpa, trakassera, mobba, stöta, imitera eller sända skräppost till andra användare;
b. att publicera eller skapa något stötande, trakasserande, förtalande, pornografiskt eller obscent;
c. använda det för något olagligt, omoraliskt eller skadligt ändamål; eller
d. inkräkta på tredje parts rättigheter.

Länkar från vår webbplats

Vid användning av Webbplatsen kan den inkludera länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser och tar inte på sig något ansvar för förlust eller skada som kan uppstå på grund av att du använder dem.

Behörig domstol och tillämplig lagstiftning

Dessa allmänna villkor och eventuell tvist eller krav som uppkommer ur eller i samband med deras innehåll eller skapande (inklusive icke-kontraktsmässiga tvister eller krav) ska lyda under och tolkas i enlighet med svensk lag.

Om en tvist uppstår mellan Oss och användaren ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om parterna inte kan enas, kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan och tvisten lämpar sig för nämndens prövning. Nämndens adress är Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Hemsidan nås via www.arn.se. Parterna har dock alltid rätt att låta tvisten bli föremål för icke-exklusiv jurisdiktion i svenska rättsinstanser.

Variationer

Vi förbehåller Oss rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor genom att ändra Webbplatsen.

Vi rekommenderar att du håller dig själv uppdaterad genom att regelbundet besöka Webbplatsen. Vid varje väsentlig ändring av och/eller tillägg till dessa allmänna villkor kommer du att få meddelande via e post eller publicering på Webbplatsen åtminstone trettio (30) kalenderdagar innan ändringen och/eller tillägget träder i kraft. Vid sådan modifikation/sådant tillägg kan du säga upp överenskommelsen den dag ändringen träder i kraft, på villkor att ändringen inte är uppenbart fördelaktig för dig, och att Vi får ditt meddelande om uppsägning i förväg. Om du inte säger upp överenskommelsen enligt vad som stipuleras här ovan så kommer du att anses ha accepterat ändringen/tillägget.

Överlåtande

Avtalet är bara giltigt för enskilda användare, och du får inte överlåta detta avtal eller någon del därav till en tredje part. Vi har rätt att överlåta detta avtal eller en del därav till en tredje part.

Fullständigt avtal

Dessa allmänna villkor tillsammans med Vår Sekretesspolicy och Cookiepolicy utgör hela överenskommelsen mellan dig och Oss och ersätter varje tidigare skriftlig eller muntlig överenskommelse beträffande innehållet i dessa överenskommelser.

Force majeure

Vi har inget skadeståndsansvar gentemot dig för brist på prestation eller otillgänglighet för eller fel på Webbplatsen eller Tjänsten, eller fördröjning i att efterleva dessa allmänna villkor där sådan brist på prestation eller otillgänglighet eller sådant fel orsakas av något som skäligen är bortom vår kontroll.

Bestämmelses ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i detta avtal anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska denna bestämmelse inte på något sätt påverka, ogiltiggöra eller göra det omöjligt att verkställa övriga bestämmelser i detta avtal, och tillämpningen av denna bestämmelse ska verkställas i den utsträckning som tillåts enligt lag.

Kontaktuppgifter

Om du undrar över något eller vill ställa frågor beträffande Webbplatsens användning, vänligen kontakta support@viaplay.se.