conviction
conviction

Conviction

Drama2016HD12 år

Den upproriska försvarsadvokaten och f.d. presidentdottern Hayes Morrisson får genom utpressning uppdraget att leda enheten CIU. Deras uppgift är att utreda fall där det finns misstanke om en felaktig dom. Hayes inser ganska snart att rättssystemet sällan varken är svart eller vitt.