mma/superior-challenge/westlund-vs-harila/20539903
mma/superior-challenge/westlund-vs-harila/20539903

Westlund vs Harila

Superior Challenge 21Superior Challenge

Kommentatorer: Paul del Valle & Lina Länsberg.

Live från Stockholmsmässan.